BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zarządzanie kosztami działań - propozycja rozwiązań dla małych przedsiębiorstw
Activity Based Management - a Solution for Small Enterprises
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2005, nr 2, s. 2-14, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość zarządcza, Podejmowanie decyzji finansowych, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów działań
Costs management, Small business, Enterprise management, Management accounting, Decision making of finance, Enterprises financial management, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie przedsiębiorstwem na przestrzeni kilkudziesięciu lat stało się umiejętnością rozpoznawania szans oraz zagrożeń dla przedsiębiorstwa, połączoną z trudem przetrwania na rynku, uzyskaniem i utrzyma¬niem silnej pozycji wśród konkurentów oraz pozyskaniem jak największej grupy odbiorców. Wykorzystywane w praktyce strategie zarządzania odzwierciedlają taktykę działania firmy i nadają charakter jej funkcjonowaniu. Na przestrzeni czasu jedna kwestia pozostaje niezmienna. Podstawą właściwego zarządzania jest posiadana i właściwie wykorzystana wiedza, która wspomaga podejmowanie decyzji w procesie zarządzania. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw pojawiło się zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania wspierające efektywność organizacji oraz wspomagające proces podejmowania decyzji. Coraz więcej uwagi poświęca się zbieraniu informacji, ich przetwarzaniu i analizie. Chcąc dorównać swoim konkurentom małe przedsiębiorstwa muszą posiadać wiedzę, która pozwoli im na efektywne zarządzanie w oparciu o prawidłowo funkcjonujący proces podejmowania decyzji. Zauważalny jest brak konkretnych rozwiązań i narzędzi nastawionych w szczególności na wspomaganie małych podmiotów gospodarczych. W literaturze przedmiotu rzadko spotyka się narzędzia ukierunkowane na potrzeby procesu podejmowania decyzji zarządczych w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Proponowane metody i narzędzia opracowywane są z myślą o dużych podmiotach gospodarczych. Weryfikacja ich zastosowania odbywa się w skali makro i w efekcie, w większości przypadków, nie znajdują one zastosowania w małych przedsiębiorstwach. Propozycją innowacji dla małych przedsiębiorstw produkcyjnych jest wykorzystanie systemu zarządzania kosztami działań - Activity Based Management - ABM. Jest to koncepcja łącząca metody pozyskiwania. przetwarzania i analizy informacji o kosztach z narzędziami zarządzania finansami przedsiębiorstwa - taka integracja prowadzi do poprawy procesów decyzyjnych i pozwala na lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule zaprezentowano przegląd literatury z podejmowanego zagadnienia, propozycje rozwiązań dla małych przedsiębiorstw oraz proces wdrożeniowy metody ABM w przedsiębiorstwie produkcjno-handlowym Nagaba Spółka Jawna z siedzibą w Krapkowicach-Otmęt. Przedstawiono także wnioski z przeprowadzonych badań i prezentację osiągniętych rezultatów wraz z ich oceną. (fragment tekstu)

The paper presents summation of tract realized in Nagaba Company. Activity Based Management ABM is already known in practice as a very important tool for strategic, process management. This method is more popular in large enterprises, because of system needs and project size. But ABM is also useful in small enterprises, it aids in manage¬ment activities. ABM build for small enterprises, helps to fill up information gap and shows decision making direction. The paper includes: bibliography review, ABM proposition for small enterprises with implementation project, work results and summary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M.: Zarządzanie kosztami działań w małym przedsiębiorstwie, Praca doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 2. Cokins G., Sobieszczyk T.: Zaawansowani użytkownicy ABC, ABC Technologies 2002, www.abctech.com
 3. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 4. Druby C.: Rachunek Kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 5. Gunasekaran A.: A framework for the design and audit of an activity-based costing system, MCB University Press, "Managerial Auditing Journal", vol. 14/3, 1999.
 6. Kapcia B.: Activity-Based Costing jako metoda zarządzania procesami logistycznymi, Wydawnictwo HABEX, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 7. Kisielnicki J.: Systemy informacyjne biznesu, PLACET, Warszawa 2001.
 8. Marciniak S.: Controlling. Filozofia, projektowanie, Wydawnictwo Diftn, Warszawa 2001.
 9. Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 10. Nowak E.: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, EXPERT. Wrocław 1999.
 11. Rachunek kosztów, tom I. praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 12. Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo EXPERT, Wrocław 1997.
 13. Rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją G. Swiderskiej, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2000.
 14. Vollmuth H. J.: Controlling: planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 15. Wnuk T., Leszczyński Z.: Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu