BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowski Adam (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Preferencje podatkowe w ramach podatków dochodowych
Tax Expenditures in Polish Income Taxes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 203-213, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Ulgi podatkowe, Podatek dochodowy
Public finance, Tax incentives, Income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą stosowanych preferencji podatkowych (ang. tax expenditures) jest wsparcie określonych grup podatników lub określonych działalności, nie przez dokonanie transferów z budżetu państwa, lecz przez ograniczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub jego całkowite zniesienie.Celem artykułu jest analiza stosowanych preferencji podatkowych, kierowanych do przedsiębiorców, w ramach dwóch podatków dochodowych funkcjonujących w Polsce, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Preferencje te, z definicji, miały na celu wsparcie rozwoju podmiotów gospodarczych, szczególnie w ich działalności inwestycyjnej.(fragment tekstu)

Using tax expenditures government supports specific groups of taxpayers or activity. However a lack of information about this kind of state supporting, leads to formulate hidden subsidizing - distributing public funds for taxpayers. The presentation of the first reports by the Ministry of Finance showed the scope of supporting taxpayers through reducing their tax liability in Polish income taxes. The analyzed area of the support a "economy" in two income taxes, showed that budget revenues are lower. A problem which should be discussed is the effectiveness of such taxpayers supporting compared with another budget tools - for example direct programs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett B., Policy bulletin: The End of Tax Expenditures as We Know Them?, Institute of Research on the Economics of Taxation 2001, nr 84, June 13.
 2. Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, "National Tax Journal", Washington, September 2003.
 3. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 4. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok, za 2009 oraz za 2008 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2009, 2010 i 2011.
 5. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok, za 2009 oraz za 2010 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2009, 2010 i 2011.
 6. Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2008.
 7. Majkowska M., Próg amortyzacji środków trwałych należy podnieść, "Gazeta Prawna" nr 82 (3220), 26.04.2012.
 8. Polackova-Brixi H., Valenduc Ch.M.A., Swift Z.L., Tax Expenditures - Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington 2004.
 9. Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 10. Preferencje podatkowe. Raport nr 2, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 11. Shaviro D., Rethinking Tax Expenditures and Fiscal Language, "Public Law Research Paper" 2009, nr 72, New York University School of Law.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu