BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlęzak-Matusewicz Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie preferencji podatkowych w polskich przedsiębiorstwach
Tax Preferences in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 259-269, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Finanse przedsiębiorstwa, Ulgi podatkowe, Podatek dochodowy, Doktryny prawne
Administrative court, Enterprise finance, Tax incentives, Income tax, Legal doctrines
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prawem podatnika jest korzystanie z preferencji powodujących obniżenie kosztów podatkowych. Jak bowiem zauważył Naczelny Sąd Administracyjny: "Żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania, zgodnego z prawem i rzeczywistością, które byłoby dla niego - przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych"18. Podatnik powinien bowiem pamiętać, że istotą działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku, a nie maksymalizacja zobowiązań podatnika.(fragment tekstu)

Polish tax system is not clear enough for the entrepreneurs. However, there are a lot of very useful tax preferences addressed to them. These simplifications (e.g. simplified or quarterly advance payment of tax) can have a great impact on enterprise's finance through the tax decrease or liquidity improvement. However, entrepreneurs do not use these preferences. It is confirmed by Ministry Finance statistics. Why is that? It results from the unawareness of tax regulations as well as tax optimization. Besides, entrepreneurs are obliged to fulfill very restrictive conditions in order to use some preferences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2011.
 2. Informacja na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2011.
 3. Preferencje podatkowe w Polsce, nr 2, raport, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
 4. Preferencje podatkowe w Polsce 2010, raport, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 5. Stan prawa podatkowego w Polsce, raport 2005, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2006, nr 1.
 6. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU, nr 14, poz. 176).
 7. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU, nr 74, poz. 397).
 8. Wyrok NSA z 10 lipca 1997 r., sygn. akt SA/Ka 1244/95.
 9. Wyrok NSA z 31 stycznia 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 771/01.
 10. www.lewiatan.org.
 11. www.worldbank.org.
 12. www.radapodatkowa.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu