BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wartość godziwa - parametr czy koncepcja wyceny?
The Fair Value - Parameter or the Concept of Valuation?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 53-68, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartość godziwa, Wycena, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Fair value, Valuation, Financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule rozważa się aktualne znaczenie wartości godziwej. Przedstawiono wykorzystanie wartości godziwej w polskim prawie bilansowym oraz w MSR/MSSF. Na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy wartość godziwa jest koncepcją, czy też parametrem wyceny? W opinii autora wartość godziwa jest raczej koncepcją wyceny, o czym może świadczyć wykorzystanie różnych danych wejściowych uzależnionych od przedmiotu wyceny.(abstrakt oryginalny)

The article considers the current relevance of fair value. Presents the use of fair value under Polish accounting law and in IAS/IFRS. On this ground, author attempts to answer the question: is the fair value concept of or parameter of valuation? In the author's opinion, the fair value measurement is rather a concept, which may indicate the use of different input data dependent on the subject of valuation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawart M., Wartość godziwa - panaceum na całe zło w rachunkowości? Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
  3. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
  4. Mazur A., Stosowanie wartości godziwej w Polsce - wyniki badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 49 (105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
  5. Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU z 2001 r., nr 149, poz. 1674 ze zm.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, DzU z 2010 r., nr 191, poz. 1279.
  8. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1994.
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
  10. Wycena do wartości godziwej - propozycja nowego standardu, dodatek do "Z perspektywy MSSF", wydanie 43, czerwiec 2009, Ernst Young, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/ eycom_download.ns f/resources/IFRS_Supplement_ 43_pol.pdf/$FILE/IFRS_Supplement_43_ pol.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu