BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wyznaczniki modelu ustroju społeczno-gospodarczego
Determinants of the Social-Economic Order
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 230, s. 115-133, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Neoliberalizm, Ordoliberalizm, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Ustrój społeczno-polityczny
Neoliberalism, Ordoliberalism, Social market economy, Socio-political system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule wychodzi się z założenia, że podstawowymi czynnikami determinującymi przemiany ustrojowe są szeroko rozumiany postęp technologiczny i generowane przezeń innowacje w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Przełom technologiczny, jaki dokonał się w wyniku powstania Internetu, przekłada się na niebywały potencjał przemian ustrojowych. Przemiany te nieuchronnie będą następować, ale ich kierunki i intensywność będą determinowane przez warunki ekonomiczne, polityczne i społeczno-kulturowe. W kontekście rewolucji informacyjnej i uspołeczniania wiedzy można stwierdzić, że kierunki rozwiązań ustrojowych zdeterminuje makrowikinomia. Jej zaś wdrażaniu bardziej sprzyjają modele ustrojowe ukierunkowane na równowagę społeczną, współpracę i pełne wykorzystywanie potencjału innowacji społecznych aniżeli konfrontacyjne modele bazujące na doktrynie neoliberalnej. (abstrakt oryginalny)

In the presented paper, it is assumed that the basic factor determining systemic changes is a broadly defined technological progress and the innovations it generates in various spheres of social and economic life. The technological breakthrough that took place as a result of the Internet translates into an unprecedented potential for systemic changes. Such changes are bound to occur, but their directions and intensity will be determined by economic, political, and socio-cultural conditions. In the context of information revolution and democratization of knowledge, it appears that the directions of systemic solutions will be determined by macrowikinomics. The latter can be more readily implemented under systemic models oriented at social equilibrium, cooperation and taking full advantage of social innovations rather than under confrontational models based on the neoliberal doctrine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert, M., 1994, Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków.
 2. Bard, A., Soderqvist, J., 2006, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 3. Bofinger, P., 2008, Czeka nas epokowa zmiana, Tygodnik Forum, nr 41.
 4. Buchter, H., 2009, Mocarstwo z drzwiami obrotowymi. Bank, który rządzi Białym Domem, Tygodnik Forum, nr 30.
 5. Failures at the Top, 2007, The Economist, 3 maja.
 6. Fukuyama, F., 2011, Me stać nas na kapitalizm, Tygodnik Forum, nr 17/18.
 7. Galbraith, J.K., 2011, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PTE, Warszawa.
 8. Hampden-Turner, C., Trompenaars, A., 1998, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa,
 9. Hardin, G., 1968, The Tragedy of the Commons, Science, vol. 162.
 10. Keynes, J.M., 1933, National Self Sufficiency, Yale Review, no. 22.
 11. Keynes, J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kołodko, G.W, 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 13. Kołodko, G.W, 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 15. Kukliński, A., 2010, Polonia Quo Vadis?, Biuletyn PTE, nr 1.
 16. Kukliński, A., 2011, Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości w: Na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE, nr 2.
 17. Mączyńska, E., 2008, Ład gospodarczy. Pochwała "ordo", w: Jarmołowicz, W., Ratajczak, M. (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Mączyńska, E., 2009, Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości, w: Kleer, J., Mączyńska, E., Wierzbicki, A., Co ekonomiści myślą o przyszłości, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN - PTE, Warszawa.
 19. Mujżel, J., Fiedor, B., Mączyńska, E. (red.), 2003, Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, Raport nr 22, RSSG, Warszawa.
 20. Ostrom, E., 2005, Understanding Institutional Diversity, Oxford, Princeton.
 21. Perlin, R., 2011, Intern Nation: How to Earn Nothing and Learn Little in the Brave New, Verso, London.
 22. Pysz, P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Riffkin, J., 2011, The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World, Palgrave Macmillan, New York.
 24. Roubini, N., Mihm, S., 2011, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 25. Samuels, W.J., Johnson, M.F., Perry, W.H., 2011, Erasing the Invisible Hand. Essays on an Elusive and Misused Concept in Economics, Cambridge University Press.
 26. Skidelsky, R., 2009, Keynes versus the Classics: Round 2, Robert Skidelsky's official website, October 13 [online] http://www.skidelskyr.com/site/article/keynes-versus-the-classics-round-2/.
 27. Skidelsky, R., 2011, Życie po kapitalizmie, Gazeta Wyborcza, 21 lutego.
 28. Standing, G., 2012, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Aacademic, London.
 29. Stiglitz, J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa.
 30. Steingart, G., 2008, Plajta ostatniej utopii, Tygodnik Forum, nr 4.
 31. Tapscott, D., Williams A.D., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 32. Tapscott, D., Williams, A.D., 2011, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa,
 33. Toffler, A., 2003, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań.
 34. Thurow, L.C., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 35. Wallerstein, I., 2008, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, seria "Teorie Oporu", Oficyna Wydawnicza Bractwa Trójka, Poznań.
 36. Wallerstein, I., 2004, Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa.
 37. What Went Wrong with Economics. And How the Discipline Should Change to Avoid the Mistakes of the Past, 2009, The Economist, 16 lipca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu