BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witosz Antoni (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania spółki dzielonej
Liability of Companies Involved in Division Procedure for Obligations of Divided Company
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 60, s. 9-18
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Kodeks spółek handlowych, Prawo handlowe, Restrukturyzacja, Prywatyzacja spółek
Code of Commercial Companies, Commercial law, Restructuring, Privatization of companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kodeks spółek handlowych przejął i uregulował tak podział właściwy, w którym ustaje byt prawny spółki dzielonej, jak i tzw. wydzielenie, w ramach którego spółka dzielona istnieje nadal pomniejszona o pewne składniki majątkowe lub zorganizowane części przedsiębiorstwa. Zasadniczym motywem, którym kierował się ustawodawca, było przejęcie możliwie najszerszego zakresu instrumentów prawnych mogących służyć potrzebom gospodarczym. zwłaszcza w odniesieniu do dużych spółek akcyjnych Skarbu Państwa, co niewątpliwie może być instrumentem ułatwiającym ich restrukturyzację, a następnie prywatyzację. (fragment tekstu)

Division of commercial companies has been regulated in title IV of commercial companies code (c.c.c.). By introducing this procedure into Polish legal system legislator has created so called "partial succession" of companies involved in division procedure. Such succession relates also to obligations, including debts, of divided company. Legislator formulated principles of such liability in art. 531 § 3 i 546 § 1 c.c.c. Both provisions indicates this liability to be jointly and severally in respect of all companies involved in division procedure. Nevertheless, in art. 546 § 1 c.c.c. liability of companies covers obligations pointed out directly in division plan. From the other hand, art. 531 § 1 c.c.c. says that all companies involved in division procedure carries jointly and severally liability for obligations, which were not exemplify in division plan. Analysis of above mentioned provisions leads to conclusion that liability of companies, though joint and several in both examples, is of different legal nature. An author tries to stipulate what is a legal nature of jointly an severally liability in above mentioned provisions of commercial companies code. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Sz. Ciarkowski: Charakter prawny planu podziału. "Prawo Spółek" 2003, nr 9, s. 4 i następne.
  2. A. Szumański: Łączenie się spółek handlowych w świetle kodeksu spółek handlowych "Prawo Spółek" 2001, nr 3, s. 2 i następne.
  3. A. Szumański: Podział spółki w świetle kodeksu spółek handlowych "Prawo Spółek" 2002, nr 1, s. 3.
  4. M. Rodzynkiewicz: Kilka uwag o planie połączenia w Kodeksie spółek handlowych "Radca Prawny" 2001, nr 4, s. 12 i następne.
  5. A. Witosz: Charakter prawny, funkcje i rola planów restrukturyzacyjnych spółek handlowych "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 6, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu