BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Instrumenty podatkowe w polityce rodzinnej państwa : podatek dochodowy od osób fizycznych
Tax Instruments in Family Policy : Personal Income Tax
Źródło
Prace Doktorantów AE. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku : współczesne problemy ekonomiczne, 2007, s. 73-86, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Polityka rodzinna, Polityka prorodzinna, Regulacje prawne
Individual income tax, Family policy, Family policy, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie tych elementów podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, które nie są neutralne w stosunku do rodzin, oraz wskazanie innych możliwych rozwiązań, które z nich mogą znaleźć zastosowanie w prawie polskim. (fragment tekstu)

One of the instruments of the family policy is the personal income tax. There are many pro-family tax-related forms in Poland, such as taxation on joint income for couples, taxation on joint income for one-parent families, dwelling tax reliefs, tax reliefs for handicapped, tax exemptions. There are also other solutions possible, some of which have been put into practice in other EU countries (a family-based tax unit, variety of tax thresholds). Personal income tax when used as a family policy instrument is still the object of heated debates. There are many controversial issues about the tax, such as its pro-family character or its fairness as regards solutions supporting families. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 2. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. http://www.lpr.pl/?sr=lista&dz=Inicjatywy&id= (strona internetowa Ligii Polskich Rodzin).
 4. Lecaillon J.D., Konieczność odróżnienia polityki prorodzinnej od polityki socjalnej, tekst wystąpienia wygłoszonego podczas konferencji 21 listopada 1998 r., http://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/dokumenty/art.html.
 5. Lewandowska I., Podatki 2005, cz. 1; Jak korzystnie rozliczyć się z fiskusem, dodatek do "Rzeczpospolitej", Presspublica 2005.
 6. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
 7. Rodzina musi być podmiotem polityki. Rozmowa z ministrem Kazimierzem Kaperą, pełnomocnikiem rządu ds. rodziny, "Powiernik Rodzin", czerwiec 1998, wydanie internetowe: http://www.powiernikrodzin.pl/98/nr0698.htm.
 8. Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, "Rzeczpospolita", dodatek: "Prawo Podatkowe" z 20 grudnia 2005 r., wydanie 200/296 (7285).
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 1991 nr 80, poz. 350) w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2006 r.
 10. Wojtowicz W., Smoleń P., Podatek dochodowy od osób fizycznych - prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 11. Wóycicka I., Polskie rozwiązania w polityce społecznej na rzecz rodzin na tle rozwiązań europejskich, Materiały konferencyjne Szanse na wzrost dzietności - jaka polityka rodzinna?, http://www.strategializbonska.pl/news.php?id=304.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu