BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Piotr L. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych
Armament and National Defence Innovations as Technological Advances Accelerator
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2012, nr 20, s. 124-133, rys., bibliogr. 19 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw = The Influence of Innovativeness on Enterprises Development
Słowa kluczowe
Obronność, Wojsko, Postęp technologiczny, Innowacje techniczne
Defences, Army, Technological progress, Technical innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił zróżnicowane badania technologii wojskowych oraz innowacji w przemyśle zbrojeniowym i obronności z perspektywy historycznej i ostatnich kilku lat, a także ich wpływ na życie codzienne społeczeństw. W końcowej części przedstawił wynalazki opracowane w różnych instytucjach badawczych pracujących na potrzeby wojska, przemysłu zbrojeniowego i obronności.

Contemporary computer models and strategic simulators often suggest that technological advantage is the key in economical and geopolitical success of states. The overwhelming advancement in military research and technology in previous decades brought great inventions to the civilians and everyday life, due to the utilitarian approach of modern societies. The first section of this study presents a historical view on innovations, and reveals that during periods of economical and political instability, especially wars, the rate of technological development was hastened two or three times, compared to periods of peace and prosperity. The second section presents examples of technological innovations in the military sector and its civilian applications. The results of the study show that, although wars decrease economic strength of states, crisis and development in the military sector has positive impact on their innovations and technological advancement. Thus, military funding of research not only helps to secure statehood, but also makes new inventions available for whole societies, and provides a substantial, remarkable support for civilian companies which use advanced technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brito D.L., Intriligator M.D., 1981, Strategic arms limitation treaties and innovations in weapons technology, "Publish Choice", vol. 37 (1).
 2. Dąbrowski Cz., Grobelny Z., 2007, Zmiany w strukturach, uzbrojeniu i sposobach prowadzenia działań taktycznych na przełomie XX i XXI wieku w wybranych państwach NATO, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 1 (143).
 3. Dyskant J.W., 1983, Konflikty i zbrojenia morskie 1918-1939, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
 4. Forty G., 2009, Nowoczesne czołgi, Bellona, Warszawa.
 5. Jakubczak R., 2002, Wojska obrony terytorialnej: militarne bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciego tysiąclecia, Bellona, Warszawa.
 6. Kardasz R., 2010, Współpraca między wojskiem a przemysłem z punktu widzenia spółki przemysłu obronnego, Konferencja Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego: "Pieniądze dla armii zamówienia dla firm", MSPO, Kielce.
 7. Liebfeld A., 1975, Arcykapłani zbrojeń: z dziejów handlarzy i fabrykantów broni, Śląsk, Katowice.
 8. Makowski A., 2000, Siły morskie współczesnego państwa, Impuls Plus Consulting, Gdynia.
 9. Murray W., Millet A.R. (red.), 1996, Military Innovation in the Interwar Period, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Münkler H., 2004, Wojny naszych czasów, Wyd. WAM, Kraków.
 11. Parker G., 1988, The military revolution: military innovation and the rise of the West, 1500-1800, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Rosen S.P., 1988, New Ways of War: Understanding of Military Innovation, "International Security", vol. 13 (1).
 13. Spalding R., 2009, America's two Air Forces, "Air & Space Power Journal", vol. 23 (2).
 14. Sułek M., 2008, Programowanie gospodarczo-obronne, Bellona, Warszawa.
 15. Świątnicki W., 1990, Wojna w kosmosie?, Wyd. MON, Warszawa.
 16. Wilczyński P.L., 2010, Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej, "Przegląd Geopolityczny", vol. 2.
 17. Wilczyński P.L., 2011, Warfare & peace research on universities, "Brazilian Geographical Journal", vol. 2, n. 1.
 18. Zarzecki T.W., 2002, Arms diffusion: the spread of military innovation in the international system, Routledge, New York.
 19. www.defenseindustrydaily.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu