BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybał Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego na lata 2004-2006 : podsumowanie pierwszych doświadczeń związanych z wdrażaniem programu na terenie Dolnego Śląska
The Integrated Regional Operational Programme between 2004 and 2006 : First Implementational Experiences Summary from Lower Silesia
Źródło
Prace Doktorantów AE. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań rynku : współczesne problemy ekonomiczne, 2007, s. 163-175, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Fundusze unijne, Środki unijne
Integrated Regional Operational Programme, EU funds, EU funds union
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Scharakteryzowano jeden z programów operacyjnych, wchodzących w skład funduszy strukturalnych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Przedstawiono stopień podziału środków finansowych z ZPORR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego.

A basic purpose of this article is to present a degree of distribution of financial resources from The Integrated Regional Operational Programme (IROP) by the self-government of the Lower Silesia Province. First of all, current situation in the IROP is presented. Then the IROP is summarized, including significance and characteristic features of the IROP. Finally the analysis of the allocation of financial resources in selected provinces is done. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Calak R., Grabowska-Markiewicz B., ZPORR na lata 2004-2006 - dokument programujący rozwój regionalny w Polsce w pierwszych latach akcesji, "Wspólnoty Europejskie" 2003 nr 6 (141).
  2. http://www.zporr.mgpips.gov.pl/_fundusze.php?dzial=971&poddzial=1123&dokument=2480.
  3. Ignaszeska E., Środki unijne dla samorządów, podsumowanie 2005 "Fundusze Europejskie" nr 6 (13).
  4. Jankowska A., Kierzkowski T. i in., Fundusze pomocowe dla Polski (po akcesji), "Unia Europejska" 2003 nr 8 (43).
  5. Materiały udostępnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: Lista podpisanych umów ZPORR.
  6. Przewodnik po funduszach zagranicznych, cz. IV, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, kwiecień 2003.
  7. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r., 12 maja 2005 r. oraz 15 czerwca 2005 r.).
  8. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, MGPiPS, Warszawa 2003, (DZU 2004 nr 166, 1745).
  9. ZPORR 2004 -2006, biuletyn informacyjny przygotowany przez MGP i PS.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu