BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Studium przypadku jako metoda badawcza rachunkowości zarządczej
Case Study as Research Method of Management Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 131-146, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Studium przypadku, Proces badawczy
Management accounting, Case study, Research process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje istotę studium przypadku i procedury jego przeprowadzenia w rachunkowości zarządczej. W pierwszej części artykułu będzie zaprezentowany wpływ normatywnego i pozytywnego podejścia do metod badawczych w rachunkowości. Następnie zostanie opisana istota studium przypadku i procedury, które powinny być zastosowane w sytuacji zastosowania tej metody. Na końcu artykułu zostanie zaprezentowane zastosowanie tej metody w badaniach empirycznych rachunkowości zarządczej.(abstrakt oryginalny)

This article presents the substance of the case study and the procedures for their conduct in management accounting. In the first part of the paper will be presented to the impact of normative and positive approaches to research methods in accounting. Then will be displayed the essence of case study and the procedures to be followed when using this method. At the end of the article will presented the application of this method in empirical research in management accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.A., Shaffir W., Standards for field research in management accounting, "Journal of Management Accounting Research" 1998, nr 10.
 2. Baiman S., Sivaramakrishnan K., The value of private pre-decision information in a principal-agent context, "The Accounting Review" 1991, nr 66.
 3. Christenson C., The methodology of positive accounting, "The Accounting Review" 1983.
 4. Cooper D.J., Morgan W., Case study research in accounting, "Accounting Horizons" 2008, vol. 22, nr 2.
 5. Funnel W., Accounting in the service of the Holocaust, "Critical Perspectives on Accounting" 1998, nr 9 (4).
 6. Hendriksen E.A., M.F. Breda van, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 7. Jensen M.C., Organization theory and methodology, "The Accounting Review" 1983.
 8. Kaplan R., Innovation action research: Creating new management theory and practice, "Journal of Management Accounting Research" 1998, vol. 10.
 9. Merchant K., Manzoni J.-F., The achievability of budget targets in profit centers: A field study, "The Accounting Review" 1989, nr 64 (3).
 10. Preston A.M., The taxman cometh: Some observations on the interrelationship between accounting and inland revenue practice, "Accounting, Organizations and Society" 1989, nr 14 (5-6).
 11. Scapens R., The role of case study methods in management accounting research: A personal reflection and repley, "British Accounting Review" 1992, nr 24.
 12. Simons R., The role of management control systems in creating competitive advantage: New perspectives, "Accounting, Organizations and Society" 1990, nr 15 (1-2).
 13. Szychta A., Współczesne kierunki rozwoju teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 40, 1997.
 14. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 15. Townley B., Cooper D.J., Oakes L., Performance measures and the rationalization of organizations, "Organization Studies" 2003, nr 24 (7).
 16. Watts R.L., Zimmerman J.L., Positive accounting theory: A ten year perspective, "The Accounting Review" 1990.
 17. Watss R.L., Zimmerman J.L., Towards the positive theory of the determination of accounting standards, "The Accounting Review" 1978.
 18. Whittington G., Positive accounting: A review article, "Accounting and Business Research" 1987, vol. 17, nr 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu