BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochmal Stanisław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Paradygmat jedności - nowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi
Paradigm of Unity - a New Paradigm of Enterprise Management in the Aspect of Human Resource Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 358-368, bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Human Resources Management (HRM), Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach widoczna jest szczególna potrzeba opracowania nowego paradygmatu w naukach o zarządzaniu, który uwzględniałby uniwersalne wartości ogólnoludzkie, etyczne i duchowe. W pracy zaprezentowano charakterystykę paradygmatu jedności w zarządzaniu, który wynika z duchowości jedności stanowiącej podstawę wszelkich działań i zachowań członków Ruchu Focolari. Przedstawiono także założenia i efekty zarządzania przedsiębiorstwami ekonomii komunii w oparciu o ten paradygmat realizowanego już od ponad 20 lat w wymiarze ogólnoświatowym. Wnioskiem z pracy jest propozycja rozszerzenia aplikacji paradygmatu jedności w innych naukach społecznych.(abstrakt oryginalny)

The necessity of a new paradigm in the management sciences which takes into account the universal human values, ethics and spirituality is especially visible nowadays. In the paper the main characteristic features of the paradigm of unity based on spirituality of unity elaborated and realised in the Focolari Movement are presented. The realisation of management based on the paradigm of unity in the economy of communion businesses in the worldwide dimension since more than 20 years is also presented in the paper. The possibility of using the paradigm of unity in other social sciences is a conclusion of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Araujo V., The Economy of Sharing Project, Economy of Sharing Newsletter, Fall, Presented at the European World Conference on Religion and Peace (WCRP) Assembly, Budapest 1996.
 2. Bianchi P.G., Duchowość i zarządzanie, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec-Kraków 2009.
 3. Biela A., A paradigm of the unity in psychology, "Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration; Journal for Mental Changes", vol. XV, no 1-2, Special Edition: Psychology and Communion, TN KUL, Lublin 2009.
 4. Biela A., A paradigm of the unity in social sciences, "Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes", vol. XII, no 1-2, TN KUL, Lublin 2006.
 5. Biela A., Przesłanie jedności, laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 r. z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, Zeszyty Naukowe KUL nr 39, Lublin 1996.
 6. Bruni L., Porta P.L. (eds.), Felicità ed economia, Guerini & Associati, Milano 2004.
 7. Burckart H., Sviluppo sostenibile e management: Elementi per un nuovo paradigma di gestione, [w:] L. Bruni (red.), Economia di Comunione. Per una cultura economica a più dimensioni, Città Nuova, Roma 1999.
 8. Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009.
 9. Economia di Comunione - una cultura nuova (2004-2009), Periodico quadrimestrale culturale, Roma, n. 21.
 10. Grochmal S., Economy of communion - between corporate social responsibility and social economy, [w:] P. Ucieklak-Jeż (ed.), Social Aspects of Market Economy, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 11. Grochmal S., Paradigm of unity based on relational capital in the management of an enterprises, Research Papers of Wrocław University of Economics no 224, M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (ed.), Human and Work in a Changing Organization. Management Oriented on the Employee Interests, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, SGH, Warszawa 2008.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 14. Hamel G., Zarządzanie jutra, RedHorse, Warszawa 2008.
 15. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 16. Jan Paweł II, Laborem exercens, 9: Acta Apostolicae Sedis 73, Watykan 1981.
 17. Jastrzębowski W., Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej na prawach zaczerpniętych z nauki przyrody, Warszawa, CIOP 1997 (reprint wydania z 1857 r.).
 18. Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 19. Kowalczewski W. (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
 20. Kuhn T., The Structure of Scientific Revolution, The University of Chicago Press, Chicago 1962; tłum. polskie: Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 21. Lubich C., Charyzmat jedności, Wydawnictwo M - Fundacja Mariapoli, Kraków 2007.
 22. Lubich C., Una cultura nuova per una nuova società, Città Nuova, Roma 2002.
 23. Miłkowski A., Ekonomia Komunii, "Nowe Miasto" 2008, nr 2-3(86-87).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu