BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Szpitter Agnieszka (Uniwersytet Gdański), Nohrstedt Ewelina (Skanska Infrastructure Development [Skanska ID] Sopot)
Tytuł
Świadomość kulturowa jako narzędzie elastyczności w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie międzynarodowym realizującym projekty infrastrukturalne - case research
Culture Consciousness as a Tool of Flexibility in the Intellectual Capital Management in International Company Conducting Infrastructural Projects - Case Study Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 378-389, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Kapitał ludzki, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Management, Human capital, International enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł - w kontekście elastyczności - przedstawia zagadnienia wykorzystania świadomości kulturowej w procesie zarządzania kapitałem ludzkim. Świadomość kulturowa w nowoczesnym świecie biznesu jest elementem multikulturowych organizacji działających na rynkach międzynarodowych. Dywersyfikacja kulturowa zasobów przedsiębiorstw ma znamienny wpływ na ich przyszłość i sposób realizowania przez nie celów i zadań. Odpowiednie zarządzanie świadomością kulturową pracowników organizacji przyczynia się do rozwoju całego przedsiębiorstwa przez implementację innowacyjnych, kreatywnych rozwiązań i idei oraz wzmocnienia pozycji rynkowej w oczach bliższych i dalszych uczestników otoczenia.(abstrakt oryginalny)

This article - in the context of flexibility - presents the issue of use of culture conscious in the process of management of intellectual capital. Culture consciousness in modern business world is a component of multi-cultural organizations operating on international markets. Cultural diversity of enterprises' resources has influence on their future and the way of accomplishment of their objectives and tasks. The conscious culture management of employees' organization causes the development of the whole company through the implementation of innovative solutions and ideas, and building the market position among environment competitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Heinen E., Industriebetrieblehre, Gabler, Wiesbaden 1991.
 4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 5. Janowska Z., Zarządzanie różnorodnością kulturową, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 6. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE S.A., Warszawa 2002, 2007.
 7. Kroeber A.L., Kluckhohn C., Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Peabody Museum of American Archeology and Ethnology Papers, Harvard University, 1952, vol. 47, no 1.
 8. Nogalski B., Szpitter A., Nohrstedt E., Jednostka w multikulturowym środowisku. Wnioski dla sprawności zarządzania kulturą w przedsiębiorstwie międzynarodowym realizującym projekty infrastrukturalne - case research, [w:] Współpraca, konkurencja i kooperencja w rozwoju współczesnych organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2012.
 9. Nogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Kompetencje przedsiębiorcy a internacjonalizacja działalności jego przedsiębiorstwa - case research, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 10. Olsztyńska A., Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. Wywiad z Anniką Jernberg, Head of HR & Communications Skanska ID z dnia 17.11.2010.
 12. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu