BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka Marzena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Restrukturyzacja zadłużenia wobec przedsiębiorców energetycznych w umowach o dostarczanie energii elektrycznej
Restructurisation of Debts to Energy Enterprises in the Contracts of Supplying Energy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 60, s. 19-33
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja zadłużenia, Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne, Energia elektryczna
Debt restructuring, Energy law, Energy distribution companies, Electric power
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bezspornym pozostaje fakt, iż ustawa Prawo energetyczne wprowadziła specyficzną formę restrukturyzacji zadłużenia, dotycząca przede wszystkim wstrzymania dostarczania energii elektrycznej. Ustawodawca wart. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne wyraźnie wskazuje, iż wstrzymanie dostarczania energii nie odbywa się na zasadach automatyzmu, na skutek ziszczenia się określonych warunków, a jedynie stanowi uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego ograniczone w interesie społecznym, przez określenie przesłanek minimalnych, co oczywiście wpływa na możliwości restrukturyzacji zadłużenia.(fragment tekstu)

According energy law customer (does not matter consumer or entrepreneur) can conclude with energy enterprise sale contract and distribution contract or universal agreement. There are mutual agreements, and it means that customer is obliged to pay for services or sale. According art. 6/3a of energy law the energy enterprises may suspend the supply of gaseous fuels, electricity, or heat if the customer delays the payment for the gaseous fuel, electricity, heat, or the services received for at least a month after the due date of payment in spite of a prior written notification of the intention to terminate the agreement and a designation of an additional two-week long term of settlement of the outstanding and current liabilities. So it means that situation of the energy enterprise is difficult because in practice it have not any possibilities to demand to fulfil reciprocal performance in the shorter term than this presented in art. 6/3a of energy law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Ogłodek: Prawo energetyczne - komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 2. W. Czachórski. A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian: Zobowiązania. Zarys wykładu. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis ,Warszawa 2004
 3. G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia zobowiązania. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005
 4. W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
 5. J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański: Zobowiązania - część szczegółowa. Wydanie IV. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. Z. Radwański: Zobowiązania - część ogólna. Wydanie IV. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 7. B. Gawlik: Pojęcie umowy nienazwanej. "Studia Cywilistyczne" 1971, T. XVII: Zagadnienia prawa autorskiego i wynalazczego, s. 14.
 8. M. Sośniak: Umowy o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego, "Państwowa Inspekcja Pracy" 1981. z. 5. s. 65
 9. T. Wiśniewski: Praktyka sądowa w oprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług. "Nowe Prawo" 1987, nr 3, s. 75 i n.
 10. L. Ogiegło: Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych. Uniwersytet Śląski, Katowice 1989, s. 75 i n.
 11. J. Pokrzywniak: Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art 5 Prawa energetycznego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2006, nr 3.
 12. J. Baehr, E. Stawicki. J. Antczak: Prawo energetyczne. Komentarz. Zakamycze, Kraków 2003
 13. H. Palarz: Prawo energetyczne z komentarzem. Gdańsk ,Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu