BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Diagnoza kultury organizacyjnej uniwersytetu: elastyczne podejście do kierunków zmian i nowych wyzwań
Diagnosis of University Organizational Culture. Elastic Approach to Directions of Changes and New Challenges
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 390-402, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Pracownicy w organizacji
Organisational culture, Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowane badanie przedstawia obraz obecny i oczekiwany kultury organizacyjnej uniwersytetu. W badaniu wzięli udział pracownicy i studenci Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (120 osób). Posłużono się Kwestionariuszem do oceny kultury organizacyjnej autorstwa K.S. Camerona i R.E. Quinna, bazującym na koncepcji wartości konkurujących. Rezultaty wskazują na dominację w organizacji kultury hierarchii i rynku zarówno w percepcji pracowników, jak i studentów. Zbieżne wyniki otrzymano również, analizując oczekiwany kierunek zmian - chodzi o przesunięcie dominacji w kierunku kultury klanu i adhokracji. Wyniki te mogą być wykorzystane do uelastycznienia przedstawianej organizacji w dziedzinach, które zostały zaprezentowane w analizie.(abstrakt oryginalny)

The research was done in order to present current and preferred picture of university organizational culture. The number of people participating in the research amounted to 120 including professors, lecturers, and students of Psychology Institute at the University of Wrocław. The Organizational Culture Assessment Instrument by K.S. Cameron and R.E. Quinn was used in the research. This instrument is based on the concept of competing values framework. The presented results show that the organization is visibly dominated by Hierarchy and Market Cultures in the perception not only of professors and lecturers but also students. Similar results were achieved in the preferred change direction as well. It means that the domination should be shifted towards Clan and Adhocracy Cultures. All the results can be used in order to make presented organization be more elastic in the areas that were analysed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009
  3. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
  4. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Market Street, San Francisco 2010.
  5. Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń 2002.
  6. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu