BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Environmental Life Cycle Costing as a tool of cost Management
Rachunek kosztów ELCC jako element zarządzania kosztami
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 9-19, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Rachunek kosztów
Costs management, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunek kosztów cyklu życia (Environmental Life Cycle Costing), zarówno w tradycyjnym rozumieniu, jak i w praktyce zarządzania kosztami, bardzo często nie jest odpowiednio dostosowany ani do zarządzania kosztami, ani do oceny ekonomicznego wpływu produktu na środowisko. Ekologiczne rozumienie stało się częścią składową obecnie stosowanych metod zarządczych przez przedsiębiorstwa. Uzyskuje się bazę informacyjną o kosztach i przychodach powiązanych z wpływem danego produktu na środowisko. Rachunek kosztów ELCC staje się uzupełnieniem tradycyjnego rozumienia rachunku kosztów cyklu życia, a także wspomaga technika LCA. Definiuje się go jako łączny koszt ponoszony w całym cyklu życia wyrobu z uwzględnieniem kosztów środowiskowych. Artykuł prezentuje cele, założenia oraz ramy ELCC i jego rolę, pozycję i relację z zarządzaniem przez cykl życia. Głównym problemem postawionym w artykule jest odpowiedź na pytanie: czy rachunek ELCC jest elementem zarządzania kosztami?(abstrakt oryginalny)

Life cycle costing, in the conventional meaning or in cost management practice, is often suitable for neither an assessment of the economic implications of a product life cycle nor modern and adequate management. The LCC approaches need to address the complete life cycle and be expanded to direct connection to other sustainability aspects, such as environmental and social. The main question is how costs and environmental aspects can be combined in a consistent way and help managers to run businesses in the sustainable way. The answer is Environmental Life Cycle Costing. This article presents the main goals, scopes and framework of Environmental Life Cycle Costing and its role, position and relation to Life Cycle Management. The main target of the article is to find answers to the question about the place of ELCC in cost management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn wdrożeń czystszej produkcji 2009, nr 5.
 2. Ciambrone D.F., Environmental Life Cycle Analysis, Lewis Publisher, New York 1997.
 3. Hendrikson C.T., Lave L.B, Matthews H.S., Environmental Life Cycle Assessment of Goods and Services. An Input and Output Approach, RFF Washington 2006.
 4. Hoar D.W., An overview of lifecycle costing techniques, Property Management 2007, Vol. 6 No. 2, pp. 92-93.
 5. Hunkeler D., Lichtenvort K., Rebitzer G., Environmental Life Cycle Costing, CRC Press SETAC, 2008.
 6. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Websites http://cp.gig.katowice.pl/archiwum/pdf/5_2009.pdf
 8. http://www.epa.vic.gov.au/Lifecycle/benefits.asp
 9. http://www.epa.vic.gov.au/Lifecycle/whatis.asp
 10. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=23151
 11. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail. htm? csnumber=23152
 12. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=23153
 13. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=23154
 14. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=37456
 15. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38498
 16. http://zarzadzanie-produkcja.wip.pl/planowanie/lca-srodowiskowa-ocena-cyklu-zycia
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu