BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Status podatkowy przedsiębiorcy w procesie przekształcenia
The Entrepreneur's Tax Status in The Process of Transformation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 60, s. 35-50
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki handlowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Zobowiązania podatkowe, Przedsiębiorca
Commercial companies, Legal transformation of entities, Tax liabilities, Entrepreneur
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przekształcenia spółek są zdarzeniami o charakterze cywilnoprawnym, ale wywołują także konsekwencje z zakresu prawa podatkowego. Wspólnicy spółki przekształcanej przed podjęciem decyzji o zmianie typu formy prawnej spółki powinni zatem uwzględnić także skutki podatkowe związane immanentnie z przekształceniem. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na status podatkowy przedsiębiorcy w procesie przekształcenia w zależności od wybranej konfiguracji przekształcenia.(fragment tekstu)

It is shown in this study that tax law interferes very strongly in economic processes in the scope of the defined type of company transformation, thereby it possesses influence on choice of a specified transformation configuration. There is a view, represented in the doctrine of law that taxes, by reason of their existence only or their special construction, possess influence on decisions taken by entrepreneurs to transform both on the institutional level (referring to optimal - from the tax point of view - choice of type of company) and on the functional level (referring to investment directions or sources of financing). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych. Wydawnictwo Brania. Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 30-31.
 2. E. Szczygłowska: Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnoprawnych. Wolters Kluwer. Warszawa 2009.
 3. E. Janik: Następstwo prawne w przekształcaniu spółek handlowych. W: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła, A. Witosz. "Studia Ekonomiczne", nr 49, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 101 in.
 4. A. Mariański: Sukcesja podatkowa - podstawy i zakres (wybrane zagadnienia). "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2003, nr 2-3. s. 29-31.
 5. A. Huchla: Następcy prawni w Ordynacji podatkowej. W: Ordynacja Podatkowa. Studia. Red. B. Brzeziński, C. Kosikowski. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Łódź-Toruń 1999. s. 146.
 6. H. Litwińczuk: Przekształcenia spółek - aspekty podatkowe. "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 5, s. 5.
 7. C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla: Ustawa Ordynacja Podatkowa. Komentarz. ABC, Warszawa 2004, s. 308-312.
 8. B. Brzeziński: Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego. prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Red. R. Mastalski. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2001,223 i in.
 9. H. Litwińczuk: Prawo podatkowe przedsiębiorców. ABC, Warszawa 2006, s. 315-537
 10. D. Gajewski: Wybrane aspekty podatkowe przekształceń spółek kapitałowych. "Monitor Podatkowy" 2001, nr 8, s. 10.
 11. Ł. Świderek: Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje. "Rejent" 2007, nr 9, s. 133 in.
 12. M. Rodzynkiewicz: Kodeks spółek handlowych. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 977.
 13. P. Borszowski: Zmiana podmiotów stosunku prawnego zobowiązania podatkowego. "Glosa" 2001, nr 8, s. 2-4.
 14. A. Mariański: Prawa i obowiązki nabywców (przejmujących) przedsiębiorstwa państwowe po wejściu w życie ordynacji podatkowej. "Monitor Podatkowy" 1999, nr 7, s. 12.
 15. M. Jamrozy: Opodatkowanie spółki osobowej. C.H. Beck. Warszawa 2005, s. 38-39.
 16. W. Gros: Organizacja ksiąg rachunkowych. Difin. Warszawa 2001. s. 5-8.
 17. Ł. Karczyński: Przekształcenia spółki kapitałowej w osobową - opodatkowanie wspólników. "Państwowa Inspekcja Pracy" 2007. nr 8, s. 6 i n.
 18. T. Lipowski: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999, s. 19.
 19. A. Stępień: Przekształcenia spółek handlowych. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 235 i n.
 20. H. Litwińczuk: Problem neutralności podatkowej ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego Red. A. Pomorska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 287 i n.
 21. H. Litwińczuk: Wpływ formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej na opodatkowanie dochodów i możliwości jego ograniczenia. W: Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego. Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe -pro publico bono. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2002, s. 142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu