BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Wrocław University of Economics, Poland), Flieger Michał (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Multi-Criteria Evaluation Methods in Effective ICT Projects Implementation
Wielokryterialne metody oceny projektów w obszarze realizacji przedsięwzięć ICT
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 20-29, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Efektywność organizacji
Organisation effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie natury projektów ICT oraz zaproponowanie metodologii ich oceny. Jedną z grup metod oceny są te, które biorą pod uwagę okres realizacji, koszty inwestycji, przychody z inwestycji oraz stopę dyskontową. Metody wielokryterialne dotyczą wsparcia realizacji strategii organizacji, wpływu na udział w rynku, na satysfakcję klienta oraz na koszt zainwestowanego kapitału. W artykule autorzy zaproponowali również zastosowanie zrównoważonej karty wyników do oceny efektywności projektów ICT. Jest to metoda, która staje się coraz popularniejsza w organizacjach, gdyż bierze pod uwagę wizję i strategię organizacji oraz inne perspektywy jej funkcjonowania. Może zatem stanowić wszechstronne narzędzie oceny projektów.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to outline the nature of ICT projects and provide the methodology to evaluate such projects. There are also multi-criteria methods, which should take into consideration such aspects as whether or not a project supports strategic aims of an organization, the influence of a project on the market share and clients satisfaction, the cost of the capital involved in the venture together with the calculations of lost profits resulting from the capital being tied up and the costs and profits of risks taken during the project realization. In the article, the authors also suggested the use of the Balanced Scorecard, which is used more and more often to evaluate company management. It is one of the most modern tools of results evaluation, because its construction takes into consideration the vision or strategy of companies, joining various perspectives of functioning evaluation of a company(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolles D.,Centra doskonałości w zarządzaniu projektami, PROED, Warszawa 2007.
 2. Chomiak-Orsa I., Przedsięwzięcie informacyjne kierunkiem doskonalenia systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, [in:] A. Szewczyk (Ed.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, Tom I, Wydawnictwo PRINTSHOP, Szczecin 2007.
 3. Chomiak-Orsa I., Kryteria wyboru wdrażanych rozwiązań informatycznych, [in:] R. Knosala (Ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010a.
 4. Chomiak-Orsa I., Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w doskonaleniu procesów biznesowych, [in:] E. Nowak, M. Nieplowicz (Eds.), Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010b.
 5. Chomiak-Orsa I., Ocena projektów informatycznych z perspektywy kategorii niefinansowych, Informatyka Ekonomiczna 2011, nr 20.
 6. Cypryjański J., Macierz czynników oceny - analityczny model ekonomicznej oceny informacji, [in:] E. Niedzielska (Ed.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1044, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Dudycz H., Dyczkowski M., Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych, [in:] B. Kubiak, A. Korowicki (Eds.), Human-ComputerInteraction, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk 2003.
 8. Duncan W.R., A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI Standards Commitee, Project Management Institute, PA 19082 USA, 2004.
 9. Dyczkowski M., Dudycz H., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 10. Gołdysiak R., Nowoczesny system zarządzania dokonaniami - zrównoważona karta wyników, [in:] E. Nowak, M. Nieplowicz (Eds.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe nr 123, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 11. Jędrzejewicz P., Strategia oceny inwestycji w technologie informacyjne, [in:] J. Grabara, J. Nowak (Eds.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, Wydawnictwa Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2006.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 13. Karbownik A., Zarządzanie dużym projektem, Przegląd Organizacji 2004, nr 2.
 14. Kludacz M., Płaszczyzny pomiaru i oceny dokonań szpitala w zrównoważonej karcie wyników, [in:] E. Nowak (Ed.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 15. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK®Guide 2000 Edition, MT&DC, Warszawa 2006.
 16. Lech P., Przegląd metod oceny efektywności rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie, [in:] J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz (Eds.), Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu, PAN Instytut Badań Systemowych, Warszawa 2005.
 17. Nowak E., Controlling inwestycyjny, [in:] E. Nowak (Ed.), Controlling w działalności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 18. Nowakowski A., Tretyakova T., Kieruzel M., Podejście procesowe do oceny efektywności wdrażania zintegrowanych systemów informacyjnych, [in:] Ryzyko przedsięwzięć informatycznych RPI'2005, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2005.
 19. Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 20. Sudoł T., Ocena projektu, [in:] J. Skalik (Ed.), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 21. Syska E., Krzykowski G., Applied Information Economics. Metoda oceny rentowności systemów informatycznych, [in:] B.F. Kubiak, A. Korowicki (Eds.), Human-Computer Interaction, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk 2003.
 22. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.
 23. Wierzbiński M., Zrównoważona karta wyników, [in:] E. Nowak (Ed.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 24. Wrzosek K., Wprowadzenie do zarządzania projektami, [in:] J. Skalik (Ed.), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu