BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klaus-Rosińska Agata (Politechnika Wrocławska), Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Activity-Based Costing in University Library Services
Rachunek kosztów działań w usługach bibliotek szkół wyższych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 30-40, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań
Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyka sprawnego zarządzania kosztami nie dotyczy jedynie przedsiębiorstw produkcyjnych nastawionych na zysk. Wiele czynników, a przede wszystkim świadomość osób zarządzających, powoduje, że również szkoły wyższe poszukują rozwiązań umożliwiających wsparcie informacyjne w wymienionym obszarze. W artykule przedstawiono model rachunku kosztów działań, który mógłby zostać zaimplementowany w jednym z obszarów funkcjonalnych szkół wyższych - w bibliotekach uniwersyteckich. Zdaniem autorów zaimplementowany model pozwoliłby lepiej zrozumieć koszty funkcjonowania biblioteki, ich optymalizację, poprawę jakości usług, a w konsekwencji zwiększenie zadowolenia studentów.(abstrakt oryginalny)

Nowadays the problem of efficient costs management affects not only the manufacturing industry concentrated on profits. Many factors, above all managers' awareness, cause universities to try to find solutions which ensure information support in the cost area. The article presents the model of activity-based costing that could be implemented in one of the functional areas of universities - in libraries. The authors think that the model would allow a better understanding of library operating costs, optimize them, improving quality of services and, consequently, increase student satisfaction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper R., Kaplan R.S., Cost and Effect - Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston/Massachusetts 1998.
 2. Cox K.S., Downey R.G., Smith L.G., ABC's of Higher Education - Getting Back to the Basics. An Activity- Based Costing Approach to Planning and Financial Decision Making, paper presented at the Association for Institutional Research 39th Annual Forum Seattle, Washington 1999.
 3. Cropper P., Cook R., Activity-based costing in universities - five years on, Public Money & Management 2000, April-June.
 4. DETYA - Australian Department of Education, Training and Youth Affairs, Ernst & Young, A Study to Develop a Costing Methodology for the Australian Higher Education Sector. Final Report, Canberra 2000.
 5. DETYA, The University of Newcastle, Activity Based Costing. A Study to Develop a Costing Methodology for Library and Information Technology Activities for the Australian Higher Education Sector, 2001.
 6. Ellis-Newman J., Robinson P., The cost of library services: Activity-based costing in Australian Academic Library, The Journal of Australian Librarianship 1998, September.
 7. Gerdsen T., Activity-Based Costing as a Performance Tool for Library and Information Technology Services, Information and Education Services Division, University of Newcastle, 2002.
 8. Granof M.H., Platt D.E., Vaysman I., Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively. Grant Report, The PricewaterhouseCooper Endowment for the Business of Government, January 2000.
 9. Heaney M., Easy as ABC? Activity-Based Costing in Oxford University Library Services, paper presented at the 5th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services, UK (Durham), 28-31 July 2003.
 10. Klaus A., Ryńca R., Kowalski M., Activity based costing: Cost analysis of dean's office at universities, Operations Research and Decisions 2007, Vol. 1.
 11. Klaus A., Kowalski M., Calculation of teaching costs using activity based costing, [in:] Research Papers of Wrocław University of Economics: Accountancy and Controlling, no. 1174, Wroclaw 2007.
 12. Klaus-Rosińska A., Concept of Activity Based Costing for Use at Universities, doctoral dissertation, Wrocław University of Technology, Poland, Wroclaw 2009.
 13. Klaus-Rosińska A., Ryńca R., Model of activity-based costing for use within universities, [in] Z. Wilimowska et al. (Eds.), Information Systems Architecture and Technology: Models of the Organisation's risk Management, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 14. Kuchta D., Klaus-Rosińska A., Ryńca R., Zarządzanie kosztami i efektywnością polskich szkół wyższych-prezentacja wyników badań, [in:] J. Mączyński, A. Pawlak-Wolanin, W. Demecki (Eds.), Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2009.
 15. Leja K., ABC Rachunek kosztów działań w doskonaleniu funkcji uczelni, Forum Akademickie 2002, nr 3.
 16. Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy "Wspólnota akademicka", Legnica 2003.
 17. Ossowski M., Rachunek kosztów działań w publicznych szkołach wyższych, Controlling 2009a, nr 2.
 18. Ossowski M., Dostosowanie planu kont dla potrzeb zarządzania w szkołach wyższych, Controlling 2009b, nr 1.
 19. Ratnatunga J., Waldmann E., Transparent costing: Has the emperor got clothes?, Accounting Forum 2010, No. 34.
 20. Szuwarzyński A., Rachunek kosztów kształcenia w publicznej szkole wyższej, [in:] W. Krawczyk (Ed.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, część II, Kraków 2001.
 21. Szuwarzyński A., Rachunek kosztów kształcenia jako czynnik zwiększenia efektywności zarządzania szkołą wyższą, [in:] G. Światowy (Ed.), Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, WSH, Wyd. Continuo, Wrocław 2001.
 22. Szuwarzyński A., Zarządzanie kosztami działań jako metoda usprawnienia gospodarki finansowej publicznej szkoły wyższej, [in:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Częstochowa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu