BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Łada Monika (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Strategic Management Accounting for Projects - From Cost to Value
Rachunek kosztów działań w usługach bibliotek szkół wyższych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 41-52, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza
Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej projektów. W artykule przedyskutowano problemy ewolucji od operacyjnej do strategicznej rachunkowości zarządczej projektów, czyli od kalkulacji kosztów i budżetowania do pomiaru wartości projektu dla jego kluczowych interesariuszy. Jak wykazał przegląd literatury przedmiotu, pomiar wartości jest stosowany w najpopularniejszych metodach strategicznej rachunkowości zarządczej projektów(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present the development of strategic management accounting for projects and project-oriented organizations. Such issues as the evolution from operational towards strategic project management accounting and from cost calculation and budgeting towards measuring project value for key stakeholders is discussed. As the results of the literature review show, value measurement is applied in the most popular methods of project strategic management accounting(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper R., Slagmulder R., Target Costing and Value Engineering, Institute of Management Accountants, Montvale 1997.
 2. Dixon R., Accounting for strategic management: A practical application, Long Range Planning 1998, Vol. 31, No. 2, pp. 272-279.
 3. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 5. Kerzner H., Saladis F., Value-Driven Project Management, John Wiley & Sons, 2009.
 6. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 7. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Łada M., Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2009, Vol. 49, pp. 131-143.
 9. Milis K., Mercken R.,The use of the balanced scorecard for the evaluation of information and communication technology projects, International Journal of Project Management 2004, Vol. 22, pp. 87-97.
 10. Mouritsen J., Hansen A., Hansen C.Ø., Inter-organizational controls and organizational competences: episodes around target cost management/functional analysis and open book accounting, Management Accounting Research 2001, Vol. 12., pp. 221-244.
 11. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 12. Norrie J., Walter D.H.T., A Balanced Scorecard approach to project management leadership, Project Management Journal 2004, Vol. 35, No 4, pp.47-56.
 13. Nowak E. (Ed.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 14. Porter M.E., Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York 1985.
 15. Roslender R., Hart S.J., In search of strategic management accounting: Theoretical and field study perspectives, Management Accounting Research 2003, Vol. 14, pp. 255-279.
 16. Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
 17. Shenhar A.J., Dvir D., Levy O., Maltz A.C., Project success: A multidimensional strategic concept, Long Range Planning 2001, Vol. 34, pp. 699-725.
 18. Woodward D.G., Life cycle costing - theory, information acquisition and application, International Journal of Project Management 1997, Vol. 15, pp. 335-344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu