BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Real Option Approach to Equity Valuation
Podejście opcji realnych do wyceny kapitału własnego przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Wycena przedsiębiorstwa
Ownership capital, Enterprise valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia podejście opcyjne do wyceny kapitału własnego jako alternatywę dla metody dochodowej opartej na dyskontowaniu przepływów pieniężnych. W pierwszej części opracowania zaprezentowano istotę i podstawowe rodzaje opcji realnych oraz podstawowe modele wyceny. Następnie wyjaśniono rozumienie kapitału własnego jako europejskiej opcji kupna wystawionej na wartość całego przedsiębiorstwa, gdzie wystawcą są wierzyciele, a posiadaczami opcji akcjonariusze. Ostatnia część artykułu obejmuje studium przypadku, które wyjaśnia wpływ ryzyka i innych parametrów na wartość kapitału i stanowi ilustrację wyceny kapitału własnego za pomocą modelu Blacka-Scholesa(abstrakt oryginalny)

The paper presents an option approach to the valuation of equity as an alternative to the method based on the discounted cash flows valuation. In the first part of the paper, the essence and the basic types of real options as well as valuation models are presented. Then the article explains how to treat the equity as a European call option issued on the value of the entire enterprise, where issuers are creditors and option holders are shareholders. The last part of the article includes a case study that explains the impact of risk and other factors on the value of equity and illustrates the valuation of equity using the Black- Scholes option pricing model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borison A., Real options analysis: Where are the emperor's clothes?, Journal of Applied Corporate Finance 2005, Vol. 17, No. 2.
  2. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, Mc-Graw Hill, 2003.
  3. Brigham E.F., Daves P.R., Intermediate Financial Management, South-Wetern Cengage Learning, Mason 2010.
  4. Copeland T., Antikarov V., Real Options: A Practitioner's Guide, Thomson Texere, New York 2003.
  5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1999.
  6. Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  7. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  8. Triantis A., Borison A., Real options: State of practice, [in:] J.M. Stern, D.H. Chew (Eds.), The Revolution in Corporate Finance, Blackwell Publishing, 2003.
  9. Trigeorgis L., Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu