BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska), Kuchta Dorota (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Identification of Factors Influencing the Evaluation of the Research Projects in Higher Education Institutions by Project Executors and University Management
Identyfikacja czynników mających wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w szkole wyższej dokonywaną przez wykonawców projektu oraz kierownictwo uczelni
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 250, s. 85-97, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Performance Measurement and Management
Słowa kluczowe
Ocena projektu, Szkolnictwo wyższe
Project evaluation, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena szkoły wyższej zdaniem autorów artykułu powinna być dokonywana przez różne podmioty, np. przez studentów, pracowników, czy kierownictwo uczelni. Niezmiernie ważne wydaje się także zidentyfikowanie czynników mających wpływ na ocenę realizowanych w uczelni projektów badawczych. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja tych czynników (kryteriów oceny), które są szczególnie ważne zarówno dla wykonawców projektu, jak i kierownictwa uczelni. W artykule wskazano, iż przy ocenie projektów badawczych mogą być wykorzystywane różne kryteria, istotne z punktu widzenia podmiotów dokonujących oceny.(abstrakt oryginalny)

In our opinion, a higher education institution should be evaluated by different entities, such as its students, employees and management. A vital part of such an assessment is the evaluation of the research projects carried out in an institution. This paper presents the results of studies aimed at identifying the factors (evaluation criteria) which are particularly important for both project executors and university management. The paper presents the claim that research projects may be evaluated according to different criteria, depending on what evaluating entities regard as important.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnes T., Pashby I., Gibbons A., Effective university-industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D projects, European Management Journal 2002, Vol. 20, No. 3.
  2. Barnes T., Pashby I., Gibbons A., Managing collaborative R&D projects development of a practical management tool, International Journal of Project Management 2006, Vol. 24.
  3. Birnbaum P., Assessment of alternative management forms in academic interdisciplinary research projects, Management Science 1977, Vol. 24, No. 3.
  4. Jordan G., Hage J., Mote J., Hepler B., Investigating differences among research projects and implications for managers, R&D Management 2005, Vol. 35, No. 5.
  5. Mierzejewska B., Aluchna M., Perspektywy uwarunkowania innowacyjności w Polsce, E-mentor 2008, nr 3, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=557 (accessed: 12.12.2010).
  6. Niedergassel B., Leker J., Different dimensions of knowledge in cooperative R&D projects of university scientists, Technovation 2011, Vol. 31, www/elasvier.com/locate/technovation.
  7. Numprasertchai S., Igel B., Managing knowledge through collaboration: multiple case studies of managing research in university laboratories in Thailand, Technovation 2005, Vol. 25, www/elasvier. com/locate/technovation (accessed: 03.03.2012).
  8. Ryńca R., Kuchta D., Transfer of Knowledge and Technology in Polish Higher Education, Scientific Papers of the Banking College in Wrocław, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu