BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckowiak Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Liberalna transformacja czy transformacja liberalizmu? Przypadek Polski
Liberal Transformation of the State and Economy or Transformation of Economic Liberalism. Case of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 230, s. 134-151, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm, Doktryny ekonomiczne, Prywatyzacja, Innowacyjność, Wolność gospodarcza, Własność prywatna, Konkurencja, Państwo
Liberalism, Economic doctrine, Privatisation, Innovative character, Economic freedom, Private property, Competition, State
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Autor zmierza do oceny procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej, stopniowej erozji zasad liberalizmu ekonomicznego i jej wpływu na osiągnięte rezultaty tego procesu. Podejmuje też próbę wskazania nowych paradygmatów, na których powinna się oprzeć nowa ekonomia polityczna zdolna do podejmowania wyzwań XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at evaluating the process of political and economic transformation in Poland. This is done from the perspective of graduate erosion of economic liberalism doctrine over time and its influence on the results of the transformation process. Attempts are also made to indicate new paradigms that should be the basis for the new theory of political economics capable of facing challenges of the 21 st century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Commons, J.R., 1934, Institutional Economics. Its Place in Political Economy, New York.
  2. Friedman, M.R., 1997, Tyrania status quo, PANTA, Sosnowiec.
  3. Hayek, F.A., 1949, Individualism and Economic Order, Routledge & Kegan, London.
  4. Jarmołowicz, W., Ratajczak, M., (red.), 2008, Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Kwiatkowski, E., 1988, Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność, PWN, Warszawa.
  6. Lista 500 (Edycja 13), 2011, Rzeczpospolita, 20 kwietnia.
  7. Showdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P., 1998, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Smith, A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
  9. Thieme, M.J., 1995, Społeczna gospodarka rynkowa, C.H. Beck, Warszawa.
  10. Wilczyński, W., 2005, Polski przełom ustrojowy 1989-2005, Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu