BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlikowska Katarzyna (Garden of Words, Warszawa, Polska)
Tytuł
Marketing skierowany do kobiet
Marketing addressed to women
Źródło
Kobieta i Biznes, 2011, nr 1-4, s. 21-34, 60-73, rys., bibliogr. 25 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Kobieta, Marketing, Strategie dystrybucji, Konsument
Woman, Marketing, Distribution strategies, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kobiety podejmują decyzje, w tym decyzje zakupowe, inaczej niż mężczyźni. To efekt emocjonalnych i społecznych różnic między płciami. Akronim "Czujesz" (Człowiek, Zbawicielka, Uporządkowanie, Jednocześnie, Empatia, Społeczność, Zmysłowo) opisuje syntetycznie kobiecy kod komunikacji: wartości emocjonalne, wokół których skonstruowanie przekazu marketingowego do kobiet może zwiększyć jego skuteczność. Różnicowanie komunikatu marketingowego na adresowany do kobiet lub do mężczyzn, albo wzbogacanie istniejącego komunikatu o elementy, które wzmocnią przekaz do klientek to strategie, które mogą być w dzisiejszych czasach skuteczne. Sprzedaż produktów kobietom wymaga przygotowania i otwarcia na dialog, ale przynosi wymierne korzyści w postaci zwiększenia obrotów i zyskania lojalnej, promującej markę konsumentki.(abstrakt oryginalny)

Women make decisions, including purchasing, decisions in a different way than men. To effect emotional and social differences between them. The acronym "czujesz" (Człowiek, Zbawicielka, Uporządkowanie, Jednocześnie, Empatia, Społeczność, Zmysłowo) [Dou you feel? - Human/Individual, Arrangement, Simultaneously, Empathy, Community, Sensually] synthetically describes female communication code: emotional values that incorporated into marketing message to women may increase its effectiveness. Division of marketing communication message into the one addressed to women or to men, or enriching the already existing message with the elements that will strengthen the message to female consumers are strategies that may be effective nowadays. Selling products to women requires preparation and openness to dialogue, but it also generates measurable profits in the form of an increased turnover and the acquisition of a loyal, promoting the brand female consumer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 2. Barletta M., Marketing skierowany do kobiet, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Cunningham J., P. Roberts, Inside Her Pretty Little Head, Marshall Cavendish Business, London 2006.
 4. Female Power, "The Economist" 2 January 2010.
 5. Fischer H., Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003.
 6. Guyette J., La Femme: a fancy and feminine statement of the chauvinist '50s, Aftermarket Business, January 2004.
 7. Holson L.M., Smartphones Now Ringing for Woman, "New York Times", 10 June 2008.
 8. Howard L., The International Dodge La Femme Website and Registry, www.dodgelafemme.com, July 2003.
 9. Kimura D., Are men's and women's brains really different? "Canadian Psychology" 1987, No. 28.
 10. Lawson S., Women Hold Up Half the Sky, "Global Economics Paper" No. 164, 4 March 2008.
 11. Lewis M., J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 12. Pawlikowska K., M. Poleszak, CZUJESZ?... czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet, CeDeWu, Warszawa 2011.
 13. Pease A.B., Dlaczego mężczyźni nie słuchają a kobiety nie umieją czytać map, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004.
 14. Pinker S., Paradoks płci, Zobacz jak różnica płci wpływa na każdy aspekt współczesnego życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 15. Peters T., Essentials, "Trends" DK Publishing, Nowy Jork 2005.
 16. Popcorn F., Marigold L, Eveolution: The Eight Truths of Marketing to Women, Hyperion Nowy Jork 2000.
 17. Prescott J.W., Early somatosensory deprivation as an ontogenetic process in the abnormal development of brain and behavior, Karger, Basel 1971.
 18. Silverstein M.J., K. Sayre, Women Want More, Boston Consulting Group, New York 2009.
 19. The Power of the Purse: Gender Equality and Middle-Class Spending, Goldman Sachs, Global Market Institute, 5 August 2009.
 20. UK Office for National Statistics, Family Expenditure Survey, 2001, http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Source.asp? vlnk=1385&More=Y.
 21. Underhill P., What Women Want, Simon & Schuster, New York 2010.
 22. Who Buys What: Identifying International Spending Patterns, Euromonitor, Fabruary 2007.
 23. Witelson S., I. Glezer, D.L. Kigar, Women Have Greater Density of Neurons in Posterior Temporal Cortex, "Journal of Neuroscience" 1995, No. 15.
 24. Wojcieszke B.(red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 25. Yunus M., Przedsiębiorstwo społeczne, kapitalizm dla ludzi, ConCorda, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu