BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnik Michał (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przesłanki zatwierdzenia układu likwidacyjnego
Legal Conditions Determining Court's Approval of Liquidation Plan
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 60, s. 51-77
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Prawo upadłościowe, Zabezpieczenie wierzytelności, Syndyk masy upadłościowej, Likwidacja przedsiębiorstwa
Bankruptcy law, Liability security, Trustee in bankruptcy, Closing down of business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dalszej części opracowania zostanie poruszona problematyka układu likwidacyjnego w odniesieniu do pojęcia tej instytucji, jego istoty z punktu widzenia funkcji, celów, jakie mają zostać zrealizowane w ramach postępowania upadłościowego, jak również przesłanek warunkujących jego sądowe zatwierdzenie.(fragment tekstu)

Bankruptcy and rehabilitation law act having repealed regulation introduced by two orders dating back to 1934, has alter many legal institutions, particularly an insolvency agreement (insolvency plan) concluded between bankrupt and his creditors. Contrary to the former law insolvency agreement had ceased to be a homogeneous institution. Currently it is possible to differentiate between reorganization agreement (reorganization plan), that characteristics are identical when compared with previously binding regulations and liquidation agreement (liquidation plan), which aims to maximize the sum received by creditors throughout the liquidation of whole bankrupt assets. Nevertheless, many principles remained immutable. Still insolvency agreement requires court's approval to be legally effective, though the catalogue of conditions which oblige the court to set aside insolvency agreement had been slightly altered. Within this article an author presented issues connected with notion and core of liquidation agreement as an legal institution as well as an analysis of conditions which lead to court's refusal when approval of insolvency agreement is considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Witosz: Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2003, s. 17
 2. J. Nowacki. Z. Tobor: Wstęp do prawoznawstwa. Wydanie II. Zakamycze Kantor Wydawniczy, Kraków 2002, s. 227.
 3. M. Allerhand: Prawo układowe. Komentarz, orzecznictwo. Studio Sto, Bielsko-Biała 1999. s. 75.
 4. A. Witosz: Układ i jego zmiana w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Red. A. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 150.
 5. J. Korzonek: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. T. II. Vega, Bydgoszcz 1992, s. 141.
 6. K. Piasecki: Prawo upadłościowe, Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Warszawa 1999, s. 300.
 7. Z. Świeboda: Komentarz do prawa upadłościowego i prawo o postępowaniu układanym. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996, s. 188.
 8. F. Zedler: Prawo upadłościowe i układowe. Wydanie II. Toruń 1999, s. 261.
 9. M. Koenner: Likwidacja upadłościowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 2006, s. 6.
 10. D. Czajka: Układ w prawie układowym. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Warszawa 2002. s. 268.
 11. A. Jakubecki, F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 688 i następne.
 12. S. Gurgul: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydanie 6. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 776
 13. A. Witosz: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. A. Witosz. Wydanie l. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007. s. 349
 14. A. Witosz: Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości. W: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 1461 i n.
 15. D. Czajka: Prawo upadłościowe. Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2004, s. 223.
 16. Z. Świeboda: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydanie 3. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 348.
 17. F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze - zarys wykładu. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2004, s. 154
 18. I. Gil: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania cywilnego. "Monitor Prawniczy" 2007, nr 21.
 19. R. Adamus: Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym. W: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Tom 2. Red. A. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, s. 62.
 20. A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2003, nr 11, s. 2.
 21. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. D. Zienkiewicz. Wydanie 2. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 42.
 22. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. D. Zienkiewicz. Wydanie 1. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 500.
 23. A. Witosz: Oferta publiczna w spółce publicznej a konwersja wierzytelności na akcje w zatwierdzonym układzie. "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 1, s. 45.
 24. P. Janda: Zaspokojenie roszczeń wierzycieli jako cel postępowania upadłościowego. "Państwo i Prawo" 2005, nr 10, s. 68.
 25. A. Tomanek: Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu a stosunku pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 11. s. 26.
 26. A. Witosz: Spółka w upadłości układowej. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 91.
 27. S. Gurgul: Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz. CH. Beck, Warszawa 2002, s. 614.
 28. P. Nazarewicz: Układ w postępowaniu upadłościowym (I). " Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 1, s. 1.
 29. M. Pannert: Upadłość a układ. Ewolucja pojęć. "Edukacja Prawnicza" 2005, nr 12.
 30. K. Piasecki: Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 269.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu