BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemień Eugeniusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Techniki komputerowe w zarządzaniu jakością - analiza badań
Computerization in Quality Management - Research Analysis
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 13-26, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Komputerowe systemy wspomagania jakości, Zarządzanie jakością, Zarządzanie informacją, System zarządzania jakością, Efektywność przedsiębiorstwa, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Computer aided quality assurance, Quality management, Information management, Quality management systems, Enterprise effectiveness, Computer aiding management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat występuje zjawisko ciągłego wzrostu ilości informacji, jakie napływają do przedsiębiorstwa. Wzrost ten ma charakter wykładniczy, co prowadzi do bardzo szybkiego podwajania się wiedzy, jaka występuje na świecie i informacji, które muszą zostać przetworzone przez współczesne firmy. Tymczasem percepcja człowieka i jego zdolności do przyswajania informacji praktycznie nie ulegają z biegiem czasu większym zmianom. Obecnie mamy takie same możliwości przyswajania sobie wiedzy i informacji jak przed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty. Dlatego też obecnie "ręczne" zarządzanie informacją staje się bardzo trudne, a w niektórych organizacjach wręcz niemożliwe. Można więc powiedzieć, że wzrost ilości przetwarzanych informacji we współczesnym świecie spowodował konieczność dostosowania do tego faktu systemów ich przetwarzania. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem, aby tego dokonać jest wprowadzenie komputeryzacji. Techniki komputerowe umożliwiają bowiem szybsze i dokładniejsze zarządzanie informacją, stając się odpowiedzią na postępujący wzrost jej ilości. Informacja stanowi w obecnych czasach bazę wiedzy i jest podstawą podejmowania decyzji rynkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się, przy dużej niepewności otoczenia, ze znacznym ryzykiem. Większość decyzji jest podejmowanych w warunkach niepewności, w oparciu o jedynie częściową wiedzę na temat danego problemu. Zdobyta informacja minimalizuje stopień niepewności i przyczynia się do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Właśnie dlatego informacja stała się najważniejszym zasobem, bez którego firmy nie mogą utrzymać się na rynku. (fragment tekstu)

The increase in using the computer techniques in management within last several dozen years was caused by a series of reasons which occurred simultaneously. All the reasons that created the present condition of computerizing in management can be divided into two groups. The first group includes technical reasons which are connected with development of both hardware and software. Due to technical development sop histicated and expensive computers used by calculation centers became common and are now comparatively cheap and small. At present computers are used everywhere, both in enterprises and in households. An increased number of files and standardization of all activities can be effective only provided that there is appropriate managing of documentation. We have to ensure an adequate flow of files to avoid the negative growth of bureaucracy and the slowing down of decision making processes in a company. It is necessary to manage the documentation in such a way that it is most efficiently used. In the presented article authors show the most important problems that appear in companies willing to computerize the processes of quality management in Poland. Since the importance of the problem connected with lack of qualified staff is decreasing steadily big expenses and subjective factors related to reluctance of workers and managers to implement new solutions seem to be essential. Polish enterprises and, on the macro-economic scale, also Polish government must find the way to solve the problems. The following should be numbered among the most important activities that have to be undertaken to accelerate quality management computerizing in Poland:
 • lowering the bank interest rates,
 • implementing the preferential credits for enterprises,
 • tax exemptions (especially for small companies),
 • reducing the duty on hardware and software,
 • restructuring the outdated industrial lines,
 • proper managing of human resources to limit reluctance towards changes.
The application of computer techniques in quality management is the fact in Poland but the scale of using them is not wide. Computer aiding is mostly used by big companies operating in industry whereas small organizations especially the ones which belong to the service sector use such modern informatics means much more rarely. In the forthcoming years the application of computer techniques in quality management will surely be rising both in industry and in services. The carried out studies point out that the distance within these groups of companies should be decreasing. In connection with the integration of Polish economy with the European Union economy Polish enterprises should considerably increase the application of computer systems in order to modernize their management systems and adapt them to world standards. However, considering the difficult financial situation of many companies it seems not possible without the appropriate help of the state organizations connected with preferential credits, tax allowances and the like. Making an appropriate use of welfare funds which Poland will be granted after joining the European Union in 2004 would also be advantageous. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DDM9000Ň System zarządzania dokumentami i przepływem informacji, www.logotec.com.pl.
 2. DDM9000Ň System zarządzania jakością według ISO, www.logotec.com.pl.
 3. Dyczkowski M.: Wspomaganie zarządzania jakością w systemach klasy ERP, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom 1, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2001, s. 221.
 4. Glaren A.: Marketing in an information intensive enviroment: strategic implications of knowledge in an asset, Journal of Marketing, No. 10, 1991.
 5. Goliński M.: Miejsce informacji w procesie zarządzania jakością wyrobów przemysłowych, [w:] Materiały konferencyjne z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Zintegrowane systemy zarządzania - Jakość, Środowisko, Technologia, Bezpieczeństwo, pod red. E. Krzemienia i M. Miechowskiej, Szczyrk 2000.
 6. Haag S., Cummings M., Dawkins J.: Management Information Systems for the Information Age, McGraw, 1998.
 7. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informowania biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 1999.
 8. Krzemień E., Wolniak R.: Analiza wpływu komputeryzacji metod i narzędzi zarządzania jakością na efektywność przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, nr 10, 2003, s. 23-27.
 9. Krzemień E., Wolniak R.: Efektywność przedsiębiorstwa a procesy komputeryzacji, Konferencja naukowa: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom 6: Determinanty jakości a efektywność procesów, Kraków 2003.
 10. Krzemień E., Wolniak R.: Komputerowe wspomaganie zarządzania dokumentacją jakości - analiza wad i zalet zastosowania systemu, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 11, Gliwice 2002, s. 146-181.
 11. Krzemień E., Wolniak R.: Zarządzanie dokumentacją jakości - podstawa komputerowego systemu zarządzania jakością [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 11, Gliwice 2002, s. 147-158.
 12. Kucharski S.: Informatyka jako narzędzie zarządzania. Referat z konferencji: Nowoczesne Systemy Zarządzania w Przedsiębiorstwie organizowanej przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Zarząd Oddziału w Elblągu, 2001.
 13. Pośpiech J.: Koncepcja komputerowego systemu zapewnienia jakości, Problemy Jakości, nr 7, 1999.
 14. Skrzypek E.: Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 15. Szafrański M.: Metoda badania i oceny skuteczności działań w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa budowy maszyn. Praca doktorska.
 16. Walters, Buchanan J.: The new economy-new opportunities and new structures, Management Decision, No. 10, 2001.
 17. Wawak T. (red.): Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom 6: Determinanty jakości a efektywność procesów, Kraków 2003.
 18. Wolniak R.: Komputerowe wspomaganie metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2002.
 19. Wolniak R.: Komputeryzacja zarządzania jakością - stan obecny i perspektywy na przyszłość, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, artykuł w recenzji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu