BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubicz-Posochowska Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Sposoby restrukturyzacji zobowiązań upadłego określone w propozycjach układowych
Ways of Reorganization Bankrupt's Debts Determined within Insolvency Plan's Proposals
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 60, s. 79-94
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Postępowanie upadłościowe, Restrukturyzacja zadłużenia, Prawo o postępowaniu układowym
Bankruptcy proceedings, Debt restructuring, Law on arrangement proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule starano się omówić najważniejsze aspekty związane ze składaniem, treścią i charakterem prawnym propozycji układowych. Jak już zostało zauważone decydujące zdanie w ocenie poszczególnych propozycji układowych będzie miał sąd upadłościowy, zatwierdzając lub odmawiając zatwierdzenia układu na podstawie ustawowych granic propozycji układowych, zgodnie z którymi sąd odmówi zatwierdzenia układu, jeżeli układ narusza prawo, lub jeśli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, np. uwagi na nierealność realizacji propozycji układowych. Ponadto sąd może, ale nie musi omówić zatwierdzenia układu wówczas, gdy warunki przyjęte w układzie są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zarzuty przeciwko układowi. Jednakże omówienie owych granic, będących materialnoprawnymi negatywnymi przesłankami zatwierdzenia układu, wymaga jednak odrębnego opracowania. (fragment tekstu)

An article comprises the main aspects connected with content as well as with legal character of insolvency plan's proposals. An author's aim was to describe possibilities of debt's reorganization which are most likely to appear as a part of insolvency's plan content. Having regarded a range of issues discus in this article the author was unable to present all possible ways of debt's reorganization and legal requirements they are to fulfill. As it arises from comments outlined within article despite the fact that catalogue of insolvency plan's proposals has an open character its formulation has to meet many conditions listed within statutory law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2003, nr 12, s. 2.
 2. J.A. Strzępka, A. Klank: Układ w postępowaniu upadłościowym. "Rejent" 2003, nr 6, s, 201.
 3. J. Brol: Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu - wybrane problemy prawne. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 12, s. 28.
 4. J.A. Strzępka: Problematyka wykonywania układu - wybrane zagadnienia. "Prawo Spółek" 2000, nr 7-8, s. 45.
 5. J. Korzonek: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym (komentarz) Wrocław 1992, s. 808 i n.
 6. K. Piasecki: Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze. ABC, Warszawa 2004, s. 252.
 7. G. Domański: Konwersja długu na kapitał, aport czy potrącenie? "Przegląd Prawa Handlowego" 1996. nr 4.
 8. W. Pyzioł. A. Szumański, I. Weis: Prawo spółek. Wydanie II. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004, s. 552.
 9. A. Witosz: Wykonanie układu obejmującego konwersje wierzytelności na akcje, gdy wierzytelności okazały się nieistniejące. "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 6, s. 6.
 10. A. Witosz: Spółka w upadłości układowej. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 163.
 11. S. Gurgul: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 744.
 12. A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych, jako propozycje układowe w upadłości z możliwością zawarcia układu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2003, nr 11, s. 8.
 13. A. Jakubecki, F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wolters Kluwer-Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 773.
 14. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. A. Witosz. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 350.
 15. A. Jarocha: Zaspokojenie wierzycieli przez przejęcie majątku upadłego. "Prawo Spółek" 2006, nr 5, s. 34.
 16. A. Witosz: Układ i jego zmiana w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 148.
 17. J.A. Strzępka: Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978, s. 19-21.
 18. K. Piasecki: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Komentarz. Wydawnictwo Brama, Bydgoszcz 1992, s. 212-213.
 19. Ł. Szuster: Sposoby restrukturyzacji zobowiązań upadłego określane w propozycjach układowych. "Prawo Spółek" 2007, nr 12, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu