BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Robaszkiewicz Łukasz
Tytuł
Dopłaty przy transgranicznym łączeniu się spółek
Subsides Promoting Transborder Fusion of Limited Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 60, s. 129-139
Tytuł własny numeru
Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Prawo handlowe
Capital company, Commercial law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza problematyki instytucji dopłat przy transgranicznym łączeniu się spółek pozwala przyjąć, że regulacja w tym zakresie jest niejasna, nieczytelna, zawiera luki oraz będzie wywoływać wiele problemów w praktyce. Dopiero upływ czasu i praktyka stosowania prawa wskażą nowe problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. Ogromna ilość systemów prawnych, które mogą mieć zastosowanie przy procesie transgranicznego łączenia spółek powoduje, iż systemy te wzajemnie się przenikają, nie funkcjonują one bowiem w oderwaniu od siebie, co może czasem być przyczyną trudności w ich wzajemnym i jednoczesnym praktycznym zastosowaniu (fragment tekstu)

Following the decision on cross-border mergers of limited liability companies in accordance with Directive 2005/56/EC of October 26, 2006 of the European Parliament and the Council of Europe, the Polish legislator responded by implementing changes resulting in subsequent introduction of chapter 21, section I, title IV to commercial companies code. As a result, the issue of surcharge may cause substantial theoretical and practical problems. This concern is based on the ground that cross-border mergers are subject to their respective national laws which often do not operate in the same terms. Presently, the European Union is composed of 27 states and the directive is applicable in some non-member countries as well, namely Norway and Iceland, two distinguishable constituents of the European Economic Area. The impetus for the directive came from the need to create legal possibilities as well as to facilitate the merging process in the European Union and the European Economic Area member states. Arising from present-day necessities of large-scale economic, capital, and commercial integration, such legal practices as discussed in this paper are considered to be fundamental to the well-being of Polish entrepreneurs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Żyżylewski: Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. "Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 7, s. 18-19.
  2. A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Kraków Zakamycze 2001, s. 818-819.
  3. A. Witosz: Ochrona wierzycieli w transgranicznym łączeniu się spółek. "Prawo Spółek" 2008, nr 11, s. 2.
  4. J. Tyranowski: Prawo europejskie. Wydanie II. Propnum, Poznań 2002, s. 130.
  5. W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumialska: Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo. Scholar, Warszawa 1997, s. 186.
  6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych. T. IV. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 219.
  7. M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. LexisNexis, Warszawa 2003, s. 32.
  8. K. Oplustil, M. Spyra: Europejskie Prawo Spółek. T. 4. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 311 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu