BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodacz Weronika (Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie)
Tytuł
Kapitalne doświadczenie czy stracony czas? Bilans wyjazdów zagranicznych w kontekście kapitału kulturowego śląskich reemigrantek
Excellent experience or wasted time? The effects of foreign migration in the context of cultural capital of the Silesian re-emigrants
Źródło
Kobieta i Biznes, 2011, nr 1-4, s. 35-41, 74-80, rys., bibliogr. 10 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Praca za granicą, Migracja zarobkowa
Work abroad, Economic migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z perspektywy jednostki praca poniżej kwalifikacji za granicą może być frustrująca i wiązać się z utratą statusu społecznego, co nie przekłada się jednak na spadek samooceny. Większość reemigrantek uważa, że decyzja o wyjeździe zagranicznym była zdecydowanie słuszna i aż 90 % sądzi, że dzięki emigracji wzrosła ich wiara we własne siły. Utratę kapitału kulturowego rekompensuje im pozyskanie kapitału ekonomicznego i społecznego (95 % kobiet deklaruje, że za granicą nawiązało interesujące znajomości), a problemy z odnalezieniem się na rynku pracy dotykają mniej niż połowy kobiet. Nowe doświadczenia życiowe wpływają natomiast na pozytywną ocenę wyjazdu. (abstrakt oryginalny)

From the individual perspective, work below qualification abroad may be frustrating and it may mean the loss of social status, which do not transpose into lower self-assessment. Most female re-emigrants think that the decision about going abroad was strongly a right one, while as many as 90% believes that thanks to emigration their self-confidence increased. Acquisition of economic and social capital compensates for the loss of cultural capital (95% women declare that they made interesting acquaintances abroad), while less than a half of women suffers the problems with finding their place on the labour market. New life experiences positively influence the returnees' assessment of migration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, Nowy Jork 1986.
  2. Czapiński J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" 2008, nr 2(4).
  3. Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, "Prace Migracyjne" nr 49, Warszawa 2003.
  4. Grabowska-Lusińska I. (red.), Poakcesyjne powroty Polaków, "CMR Working Papers" nr 43/101, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2010.
  5. Kaczmarczyk P., M. Okólski, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
  6. Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje jak nie zmarnować ich potencjału, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
  7. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
  8. Łosińska E., A. Niewińska, Pracodawcy boją się drenażu mózgów, "Rzeczpospolita" 25.02.2010, www.rp.pl, dostęp 3 sierpnia 2011.
  9. Łuczyński Z. (red.), Młodzi i zdolni wyjeżdżają, reportaż programu Uwaga! TVN, 4 września 2008, www.uwaga.onet.pl, dostęp 3 sierpnia 2011.
  10. Warto wracać? Strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystaniu ich potencjału, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KiB.2011.1-4.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu