BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budner Waldemar
Tytuł
Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 40, s. 35-47, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Polityka gospodarcza gminy, Gmina, Działalność gospodarcza gminy, Ład przestrzenny, Sektor publiczny
Spatial policy, Spatial development, Economic policy district, District, Municipal economic activity, Spatial order, Public sector
Abstrakt
Samorząd terytorialny w Polsce ma ustawowo nadane prawa do sprawowania władzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Zasadniczą konstrukcją, na której opiera się samorząd terytorialny, jest gmina. Gmina wykonuje funkcje i zadania tylko o charakterze publicznym. Charakter publiczny zadań gminy stanowi dyrektywę działania w interesie dobra ogólnego i jednocześnie podkreśla istotę samorządu. Pozycja gminy - jako zdecentralizowanego podmiotu władzy publicznej - oznacza wyposażenie jej w samodzielność przy realizacji zadań publicznych. Gmina wykonuje powierzone jej zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Dodatkowym, niezwykle istotnym atrybutem samodzielności i niezależności jest odrębna (od Skarbu Państwa) osobowość cywilnoprawna gminy oraz jej samodzielność finansowa. Celem artykułu jest próba przedstawienia znaczenia polityki przestrzennej gminy i związanych z nią planów inwestycyjnych na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego. W artykule uporządkowano również pojęcia związane z ładem przestrzennym, gospodarką i polityką przestrzenną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W., Gaczek W., 1999, Gospodarka przestrzenna w strategii rozwoju miasta średniej wielkości (na przykładzie Leszna), w: Wybrane strategie rozwoju miast, Zeszyty Naukowe, nr 273, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 2. Domański R., 1993, Gospodarka przestrzenna, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 3. Gaczek W., 2001, Aktywna polityka przestrzenna miasta i jej instrumenty, w: Prace z gospodarki przestrzennej, red. A. Sobczak, Zeszyty Naukowe nr 14, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 4. Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 1999, Zarys ekonomiki gminy, Wyd. Norbertinum, Lublin.
 5. Gospodarka przestrzenna gmin, 1995, t. III: Miejscowe planowanie przestrzenne, red. A. Rybowska, S. Podolak, wyd. 2, Brytyjski Fundusz Know-How, IGiPZ, Kraków.
 6. Gospodarka przestrzenna gmin, 1995, t. IV: Strategia realizacji polityki przestrzennej, red. A. Rybowska, S. Podolak, wyd. 2, Brytyjski Fundusz Know-How, IGiPZ, Kraków.
 7. Gospodarka przestrzenna gmin, 1995, t. VIII, red. S. Podolak, wyd. 2, Brytyjski Fundusz Know-How, IGiPZ, Kraków.
 8. Kołodziejski J., 1999, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju a rozwój regionalny, w: Informacja przestrzenna w gospodarce regionalnej, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie, Warszawa.
 9. Malisz B., 1981, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, wyd. 2, Arkady, Warszawa.
 10. Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 11. Peterson P., 1981, City Limits, University of Chicago Press, Chicago.
 12. Podolak S., 1993, O kształtowaniu ładu przestrzennego, IGPiK, Warszawa.
 13. Rutkiewicz A., Rutkiewicz J., 1997, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, TWIGGER Conferences Ltd., Warszawa.
 14. Szmidt B., 1981, Ład przestrzeni, PIW, Warszawa.
 15. Wojciechowski E., 1997, Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, WN PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu