BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juza Jolanta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Strukturalna inflacja kosztów ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej
Structural Cost Inflation as a General Economic Background for the Differentiation and Increase in Industrial Production Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 318, s. 99-114
Słowa kluczowe
Inflacja, Koszty produkcji, Produkcja przemysłowa, Koszty inflacji
Inflation, Production costs, Industrial production, Inflation costs
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono pojęcie inflacji kosztów oraz inflację polską w świetle poglądów teoretycznych . Na koniec omówiono efektywnościowe podejście do inflacji.

The paper deals with the evolution of theoretical opinions on Inflation and its development in the light of Polish literature. The aim of the paper is to distinguish the present Polish inflation which can be termed the autonomous inflation as it does not come from the outside, it is not imported. It has developed as a consequence of highly inflatiogenous structure of the national economy, The one-sided care for increasing all sorts of production, in spite of a sharp rise in costs as well as increases in capital intensity, import and material consumptions, irrefutably goes to, prove the structural character of the present cost inflation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kronrod, Pieniądz w społeczeństwie socjalistycznym, PWN, Warszawa 1956, s. 302.
 2. F. Młynarski, Walka z niebezpieczeństwem inflacji, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 5.
 3. . Sulmicki, Pojęcie inflacji w gospodarce socjalistycznej, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 5.
 4. B. Oyrzanowski, Jeszcze raz o teorii pieniądza i inflacji, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 5.
 5. B. Oyrzanowski, Walka z niebezpieczeństwem inflacji, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 1.
 6. Minc, O przyczynach zjawisk inflacyjnych w gospodarce socjalistycznej, "Gospodarka Planowa" 1959, nr 11.
 7. J. Beksiak, Zjawiska inflacyjne w gospodarce socjalistycznej, w: Teoria pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1966.
 8. J. Czarkowski, O przejściowych zjawiskach inflacyjnych w gospodarce narodowej, "Finanse" 1961, nr 8.
 9. J. Maciaszek, Inflacje polskie - ich natura i przebieg, w; Finansowe mechanizmy nierównowagi, praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym J. Maciaszka, AE, Kraków 1986.
 10. M. Kucharski, Zagadnienie inflacji i deflacji w gospodarce socjalistycznej, SGPiS, "Zeszyty Naukowe" 1961, nr 35, s. 5 .
 11. J. Maciaszek, Studia nad działową strukturą akumulacji pieniężnej w gospodarce polskiej, AE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe" nr 11, s. 63.
 12. W. Brus, Pieniądz w gospodarce socjalistycznej, "Ekonomista" 1963, nr 5, s. 920-921.
 13. M. Kucharski i W. Pruss, Pieniądz i kredyt w socjalizmie, PWN, Warszawa 1975, s. 70.
 14. Teoria pieniądza w gospodarce socjalistycznej, pod kierunkiem naukowym A. Wakara, PWN, Warszawa 1969, s. 89.
 15. J. Beksiak, U. Libura, Równowaga gospodarcza w socjaliźmie, PWN, Warszawa 1972, s. 157/158 oraz 237/238.
 16. B. Oyrzanowski, Zagadnienia inflacji w socjalizmie, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1960, nr 1.
 17. M. Mieszczankowski,W retrospekcji, "Życie Gospodarcze" 1985, nr 30.
 18. J. Górski, O mitach i rzeczywistej inflacji, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 10.
 19. W. Herer, W. Sadowski, Nawis inflacyjny, "Życie Gospodarcze" 1981, nr 32.
 20. A. Wernik, Szacunek rozmiarów luki inflacyjnej oraz tzw. nawisu inflacyjnego w roku 1981, "Finanse" 1982, nr 1-2.
 21. J. Winiecki, Źródła i przejawy inflacji w gospodarce planowej, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 1, s. 3.
 22. W. Hagemejer, W. Przalaskowski, Problemy siły nabywczej pieniądza, PWN, Warszawa 1968, s. 50.
 23. R. Ronze, Inflation relativite de la science economique et transfomation de la societe, "Problemes Economiques" 1974, nr 1388, s. 3-5.
 24. P. Wiles, Cost Inflation and the State of Economic theory, "Economic Journal" 1973, t. 83, nr 330, s. 280 .
 25. F.D. Holzman, Inflation: Cost Push and Demand Pull, "American Economic Review" 1960, nr 3, s. 20-42.
 26. Samuel A. Morley, The Economics of Inflation, Hinsdale, Illinois 1977, s. 57-61.
 27. J. Denizet, Wielka inflacja, Płace, procent i kursy walut, PWN, Warszawa 1981, s. 29 i 84.
 28. F. A. Hayek, Inflation's Path to Unemphoyment, "Daily Teiegraph" 1974, nr 363, s. 14 (cyt. za: A. Majchrzycka-Guzowska, Teoretyczne problemy inflacji w polskiej literaturze ekonomiczno-finansowe j, praca studialna, Kraków 1980, s. 80).
 29. M. Kucharski, Pieniądz, dochód, proporcje wzrostu, PWE, Warszawa .1972, s. 234.
 30. J. Nowicki, Makroekonomia współczesnego kapitalizmu, PWN, Warszawa 1974, s. 132.
 31. A. Wernik, Zjawiska inflacyjne lat siedemdziesiątych, referat powielony na konferencję naukową PAN i PTE, PTE, Warszawa 1983, s. 273.
 32. M. Mieszczankowski, O inflacji, "Życie Gospodarcze" 1985, nr 49, s. 1.
 33. M. Mieszczankowski, Perspektywy inflacji, referat (Zaborów, listopad 1985), PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych (Warszawa 1985), s. 9.
 34. Z. Fedorowicz, Bez złudzeń i uproszczeń, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 19, s. 7.
 35. M. Mieszczankowski, Kryzys w gospodarce - przyczyny i drogi wyjścia, "Nowe Drogi" 1980, nr 12, s. 146/147.
 36. J. Pajestka, Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki, PWE, Warszawa 1983, s. 354.
 37. G.W. Kołodko, Na jaką inflację jesteśmy skazani, "Życie Gospodarcze11 1985, nr 33 .
 38. K. Lutosławski, Jakie tempo zakładać, "Życie Gospodarcze" 1985, nr 38.
 39. J. Maciaszek, Równowaga ekonomiczno-finansowa i efektywność ekonomiczna a tempo wzrostu gospodarczego, "Finanse" 1981, nr 7-8, s. 13-23.
 40. W. Wilczyński, Równowaga gospodarcza a efektywność planowania i zarządzania, "Ekonomista" 1980, nr 5, s. 1175.
 41. H. Fiszel, Procesy inflacyjne w gospodarce Polski Ludowej, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 2, s. 91.
 42. J. Zajda, Inflacja i podatek obrotowy, "Finanse" 1971, nr 6, s. 38.
 43. H. Fiszel, Nie należy wypędzać diabła przy pomocy Belzebuba, "Życie Gospodarcze" 1983, nr 25.
 44. Społeczne i ekonomiczne efekty inflacji na Węgrzech, "Gospodarka Planowa" 1978, nr 12.
 45. W. Wilczyński. Przeciwdziałanie inflacji a reforma, "Wektory" 1983, nr 3, s. 25 i 26.
 46. J. Gościński, Przed kolejną rundą, "Życie Gospodarcze" 1985, nr 7, s. 7.
 47. J. Maciaszek, Ruchy cen jako czynnik podziału dochodu narodowego, Rocznik Ekonomiczny 1961/62, PTS, Oddział w Poznaniu, tom XIII.
 48. J. Maciaszek, Działowe proporcje akumulacji pieniężnej w procesie wzrostu gospodarczego, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1968, VI. s. 29.
 49. J. Maciaszek, Studia nad działową strukturą, akumulacji pieniężnej w gospodarce polskiej, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie: nr 11, AE, Kraków 1966.
 50. J. Maciaszek, Rentowność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy, PWE, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu