BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Bogusław (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Konkurencyjność polskich wyrobów rolno-spożywczych na rynkach krajów UE, a zwłaszcza na rynku niemieckim
Competitiveness of Polish Agri-Food Product in the EU with Special Focus on the German Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 3, s. 361-365, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przemysł rolno-spożywczy, Przewaga konkurencyjna, Handel zagraniczny
Competitiveness, Agri-food industry, Competitive advantage, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Określono determinanty konkurencyjności polskich wyrobów rolno-spożywczych na rynkach UE, w tym zwłaszcza, na rynku niemieckim. W oparciu o zastosowane wskaźniki: Sim i Sex, RCA, IIТ i przeprowadzoną analizę kształtowania się tych wskaźników, wskazano na przewagi konkurencyjne produktów tej branży na wyżej wymienionych rynkach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show what determines the competitiveness of Polish agri-food products on the EU markets, especially on the German market. The competitive advantages of products from this line of business in the above mentioned markets was indicated on the basis of ratings (Sim and Sex, RCA, IIТ) and the analysis which shape those ratings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, stan i perspektywy. 2002-2008: IERiGŻ - PIB, Warszawa, nr 16-28.
  2. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi 2003-2007. 2004-2008: FAPA, FAMMU, Warszawa.
  3. Ślusarczyk B. 2007: Polska na rynku głównych partnerów handlowych. Stan i perspektywy. Kijów, s. 226-227.
  4. Ślusarczyk B. 2009: Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w okresie transformacji ustrojowo-systemowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu