BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Idea solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu państwa dobrobytu - na przykładzie systemu emerytalnego i rynku pracy
Idea of Solidarity and Equality as a Base of The Swedish Welfare State Model - on The Example of Pension System and Labor Market
Źródło
Nauki Społeczne / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (6), s. 74-88, tab., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Równowaga, Rynek pracy, System emerytalny
Prosperity, Balance, Labour market, Pension schemes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Artykuł prezentuje kluczowe wartości szwedzkiego modelu państwa dobrobytu: solidarność i równość, na przykładach ubezpieczeń społecznych, opodatkowania i polityki rynku pracy. Szwedzkie państwo dobrobytu jest także porównane z innymi "gospodarkami dobrobytu" w ich obciążeniach fiskalnych, tuż przed globalnym kryzysem finansowym. Artykuł kończy się konkluzją, iż szwedzki model państwa dobrobytu jest sukcesywną i stabilną realizacją najważniejszych celów i wartości koncepcji folkhemmet, opartej na solidarności i równości społecznej.(abstrakt oryginalny)

The article presents key values of the Swedish welfare state model: solidarity and equality, on the example of social insurance, taxation and labor market policy. Swedish welfare state is also compared with other "welfare economies" in their fiscal burdens, just before the global financial crisis. The conclusion is that modern Swedish welfare state is a successful and stabile realization of most important aims and values of the folkhemmet conception, based on solidarity and social equality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barret A., McCarthy Y., Immigrants and welfare programmes: exploring the interactions between immigrant characteristics, immigrant welfare dependence, anwelfare policy, "Oxford review of Economic Policy" 2008, no 24.
 2. Burchell B., Flexicurity as a moderator of the relationship between job insecurity and psychological well-being, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society" 2009, no 2(3).
 3. Czech S., Państwo dobrobytu a proces globalizacji gospodarczej, [w:] Ekonomia, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Czech S., Polityka gospodarcza jako sztuka wyboru. Wkład Ernsta Wigforssa w formowanie szwedzkiego modelu państwa dobrobytu, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, U. Zagóra-Jonszta (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
 5. Czech S., Szwedzka scena polityczna wobec przemian społeczno-gospodarczych w kraju na początku XXI wieku, [w:] Ekonomia, tom 1, J. Sokołowski red., G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 6. Czech-Rogosz J., Czech S., Wybrane modele gospodarki rynkowej, [w:] Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, S. Swadźba (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 7. Gatti D., Welfare states in hard times, "Oxford Review of Economic Policy" 2006, no 22.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 9. Häusermann S., Palier B., The politics of employment-friendly welfare reforms in post industrial economies, "Socio-Economic Review" 2008, no 6(3).
 10. Jordan B., The place of 'place' in theories of poverty: mobility, social capital and well-being, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society" 2008, no 1(1).
 11. Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.
 12. Marciniak S., Współczesne systemy gospodarcze, [w:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Navarro V., Schmitt J., Astudillo J., Is globalistaion undermining the walfare state?, "Cambridge Journal of Economics" 2004, no 31.
 14. Ostapski K., Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu w latach 1989-2009, praca doktorska [maszynopis niepublikowany], Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 15. Panic M., Does Europe need neoliberal reform?, "Cambridge Journal of Economics" 2007, no 31.
 16. Prasad M., Deng Y., Taxation and the worlds of welfare, "Socio-Economic Review" 2009, no 7(3).
 17. Scarpa S., The scalar dimension of welfare state development: the case of Swedish and Finnish social assistance systems, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society" 2009, no 2(1).
 18. Stryjan Y., Wijkstrom F., Cooperatives and nonprofit organizations in Swedish social welfare, "Annals of Public and Cooperative Economics", March 1996, v. 67, iss. 1, s. 6-7.
 19. Swedenborg, Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej, [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 20. Vartiainen J., Understanding Swedish social democracy: victims of success?, "Oxford Journal of Economic Policy" 1998, no 14.
 21. Wiśniewski J., Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 22. Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 23. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_pens&lang=en (12.07.12).
 24. http://stockholm.trade.gov.pl/pl/rynek/article/detail,142,Szwedzki_system_podatkowy.html (12.07.12).
 25. http://www.ifs.org.uk/wps/wp0201.pdf (12.07.12).
 26. http://www.issa.int/pdf/workshop/bruxelles06/2lundgren.pdf (12.07.12).
 27. http://www.norden.org/en/the-nordic-region/social-policy-and-welfare/ (12.07.12).
 28. http://www.scb.se/Pages/Product_23276.aspx (12.07.12).
 29. http://www.skatteverket.se/download/18.616b78ca12d1247a4b2800025728/10411.pdf (12.07.12).
 30. http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Equality/ (12.07.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6019
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu