BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Systemy gospodarcze - wybrane kierunki badań
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju, 2010, s. 224 - 238, bibliogr. 22 poz., tab.
Słowa kluczowe
Prace naukowo-badawcze, Analiza porównawcza systemów gospodarczych
Scientific-research work, Comparative analysis of economic systems
Kraj/Region
Europa, Kraje byłego ZSRR
Europe, Post-Soviet countries
Abstrakt
Prace badawcze prowadzone przez pracowników Zakładu Systemów Gospodarczych realizowane są w ramach badań statutowych i badań własnych. Przedmiotem badań statutowych są zagadnienia związane przede wszystkim z krajowymi systemami gospodarczymi, ich charakterystyką, transformacją i procesami konwergencji. Zespół realizował prace nad transformacją systemową we wszystkich krajach postsocjalistycznych - zarówno w Europie Środkowowschodniej, jak i w krajach byłego ZSRR. Przedmiotem prac badawczych zespołu Zakładu była także analiza porównawcza systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu liberalizacji i stopnia opiekuńczości oraz ocena ich sprawności. Ostatnie wysiłki badawcze podjęte przez zespół pracowników stanowią posumowanie wieloletnich badań nad systemami gospodarczymi. Obejmują one czteroetapowy projekt badawczy, na który składają się: synteza zagadnień teoretycznych dotyczących systemów gospodarczych w ujęciu makroekonomicznym, powstanie i ewolucja dwóch megasystemów - kapitalizmu i socjalizmu, charakterystyka systemów hybrydowych funkcjonujących na ich obrzeżach oraz analiza porównawcza rozwiązań systemowych w wybranych "regionach" gospodarki światowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ocena krajowych systemów gospodarczych. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2004, maszynopis.
 2. Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Red. S.Swadźba. AE, Katowice 2005.
 3. Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 4. Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej/ Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2007.
 5. Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. Katowice 2008.
 6. Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2009.
 7. J. Czech-Rogosz: Charakterystyka systemu gospodarczego RFN po zjednoczeniu. AE, Katowice 2004 (maszynopis).
 8. J. Czech-Rogosz: Reformy gospodarcze rządu G. Schroedera - "Agenda 2010". AE, Katowice 2005 (maszynopis).
 9. J. Czech-Rogosz: Wschodnie i zachodnie landy RFN - niedokończony proces unifikacji gospodarczej. AE. Katowice 2008 (maszynopis).
 10. J. Czech-Rogosz: Implementacja ładu społecznej gospodarki rynkowej we wschodnich landach RFN - stymulanta czy destymulanta przemian strukturalnych? AE, Katowice 2009 (maszynopis).
 11. D. Bochańczyk-Kupka: Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa - implikacje dla polityki gospodarczej. AE, Katowice 2008 (maszynopis).
 12. M. Szudy: Wpływ członkostwa we Wspólnotach Europejskich na krajowy system gospodarczy - na przykładzie Hiszpanii. AE, Katowice 2006 (maszynopis).
 13. I. Ostoj: Współczesny rynek pracy jako rynek niedoskonały. AE, Katowice 2005 (maszynopis).
 14. I. Ostoj: Instytucje rynku pracy a sprawność jego funkcjonowania. AE, Katowice 2007 (maszynopis).
 15. J. Pietrucha: Unia Gospodarcza i Walutowa a Unia Polityczna. AE, Katowice 2004 (maszynopis).
 16. J. Pietrucha: Infrastruktura instytucjonalna polityki pieniężnej w krajach transformacji systemowej. AE, Katowice 2005 (maszynopis).
 17. M. Szudy: Polityka rolna Grecji, Hiszpanii i Portugalii w aspekcie integracji z Unią Europejską. AE, Katowice 2005 (maszynopis).
 18. M. Szudy: System podatkowy w rolnictwie polskim na tle rozwiązań w pozostałych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza. AE, Katowice 2007 (maszynopis).
 19. M. Tusińska: Zmiany struktury gałęziowej i geograficznej handlu zagranicznego krajów transformacji gospodarczej na przykładzie Polski i Węgier. AE, Katowice 2008 (maszynopis).
 20. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2004.
 21. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006.
 22. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku europejskiego jednolitego obszaru walutowego. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu