BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiński Włodzimierz (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Wójcik Joanna (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), Jasińska Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w pracach rozwojowych - zagrożenia a może szanse
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 4, s. 6-10, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Prace naukowo-badawcze, Instytuty naukowo-badawcze
Risk management, Scientific-research work, Scientific-research institute
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zaprezentowany model zarządzania ryzykiem ukierunkowany na wykorzystanie szans przyczynia się do zapewnienia efektywności zarządzania projektami? Na bazie zebranych doświadczeń można stwierdzić, że wykonawcy podczas realizacji projektów zwracają szczególną uwagę na wyszukiwanie problemów naukowych, które mogą być zalążkiem nowych projektów. Podejmowanie nowych wyzwań umożliwia pracownikom rozwój intelektualny i finansowy. Spełnienie oczekiwań gwarantuje instytutowi stabilność wysokokwalifikowanej kadry jak i przyciąganie nowych talentów. Rzetelność realizacji projektów oraz wysoka ocena merytoryczna wykonanych prac, publikacje oraz prezentage na konferencjach gwarantują konkurencyjność na rynku. Przyjęty model wykorzystania szans w aspekcie rozwoju naukowego pracowników zaowocował uzyskaniem przez Radę Naukowa uprawnienia do nadawania początkowo stopnia doktora, a obecnie doktora habilitowanego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szkoda, A. Świderski "Problemy oceny skuteczności systemu zarządzania jakością", Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE, Jakość - teoria w praktyce.
  2. Chong Yen Mee, Brown Evelyn May "Zarządzanie ryzykiem projektu", Dom Wydawniczy ABC 2001.
  3. "COSO: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa", PIKW 2007.
  4. AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji, wyd. 3, 2009.
  5. Kryteria certyfikacji zgodnie z wymaganiami AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210", wyd. 4 z dn. 12.11.2007 r. ZSJZ.
  6. PN-ISO 3100:2012 Zarządzanie ryzykiem Zasady i wytyczne"
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu