BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modele wyceny inwestycji niefinansowych - zasady odzwierciedlania skutków wyceny w kontekście międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości
Non-Financial Investment Valuation Models - Valuation Financial Effects in the Contexs of International and Polish Accounting Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 275-284, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Inwestycje, Wycena, Wynik finansowy
Accounting, Investment, Valuation, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka modeli wyceny inwestycji wskazanych w międzynarodowych i polskich regulacjach rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu skutków wyceny na wynik finansowy jednostki gospodarczej.(fragment tekstu)

The article presents the essence of non-financial investment based on international (IAS 40) and polish accounting regulations. Principles of measurement of investments (fair value or amortized cost) were stated. Divided into two investment groups: investment properties and intangibles, and other long- and short-term non-financial investments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.
  2. Messner Z. (red.): Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWE, Warszawa 2007.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Tekst jednolity z 2009: DzU Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
  5. Walińska E. (red.): Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu