BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czternasty Waldemar (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mikołajczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rodzaje i zakres innowacyjnych przedsięwzięć niewielkich firm w Wielkopolsce
Types and a Range of Innovative Ventures of Small Enterprises in Great Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 51-61, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacje, Fundusze unijne
Small business, Enterprise competitiveness, Innovations, EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Problemy współfinansowania małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej, ich wpływ na konkurencyjność i innowacyjność sektora MŚP nabierają szczególnego znaczenia w kontekście procesów pogłębiającej się integracji z UE. Korzystanie przez niewielkie podmioty ekonomiczne z funduszy strukturalnych nie może wprawdzie być jedynym czynnikiem poprawy ich sytuacji ekonomicznej, ale pełniejsza ich absorpcja może się okazać ważnym czynnikiem rozwoju małych i średnich firm oraz akceleratorem wdrażania przez nie innowacji. Zidentyfikowanie tych ostatnich może pozwolić wskazać obszary aktywności ekonomicznej, w których małe firmy są w stanie konkurować na rynku polskim i europejskim. (...) Przedstawione wyżej stwierdzenia rodzą wiele problemów badawczych. W artykule należy je odnieść przede wszystkim do identyfikacji rodzajów działań innowacyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP, w celu poprawy konkurencyjności oraz rzeczywistego zakresu ich stosowania w kontekście wykorzystania środków unijnych. Analizę empiryczną oparto na wynikach badania ankietowego, obejmującego 110 firm należących do sektora MŚP funkcjonujących w województwie wielkopolskim. Materiał empiryczny obejmuje 242 przedsiębiorstwa, a więc wszystkie podmioty z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie ze wspomnianego funduszu w latach 2004-2006. (fragment tekstu)

The study makes an attempt to present the role of the European structural funds in stimulating the competitiveness of small and medium enterprises in Poland. The economic subjects which have made investments co-funded from the European means constitute a major topic of its consideration. The study assumes that what significantly determines the competitive behavior of small economic units is actions of an innovative nature. Thus, the study thoroughly investigates the types and range of innovative ventures undertaken by the tested group of companies from the region of Great Poland. The study pays special attention to the problems concerning the initiation and expansion of cooperation of the tested companies with the analytical and developmental units, which are generators of the innovation. The study also tries to determine the influence of a type of implemented innovation on the improvement of competitiveness of Polish small economic subjects on a local, regional, national and international market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G. 2002. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 131-143.
  2. Czternasty W., Mikołajczak M. 2010. Oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój MŚP w środowisku wiejskim oraz miastach wielkopolski, w: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Red. B.A. Grzelak, A. Sapa. Poznań, Wyd. UE w Poznaniu, 204-206.
  3. Gorynia M. 2002. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań, Wyd. AE w Poznaniu, 60-62.
  4. Love J., Roper S. 1999. The determinants of innovation: R & D, Technology Transfer and Networking Effects. Review of Industrial Organization, 43-45.
  5. Plawgo B. 1999. Funkcja innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, w: Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki. T. II. Red. A.H. Jasiński, M. Mruk. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 57-59.
  6. Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, www.fundusze-ue.menis.gov.pl, dostęp 3.10.2011 r.
  7. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki. Lata 2004-2006. 2003. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 22, www.konkurencyjnosc.gov.pl, dostęp 3.10.2011 r.
  8. Skowronek-Mielczarek A. 2002. Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa, Wyd. SGH, 16.
  9. Sokół B. 2007. Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik ich konkurencyjności, w: Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. A. Strychalska-Rudzewicz. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu