BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Rytel Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Lokalny program rozwoju przedsiębiorczości na obszarze oddziaływania lokalnych grup działania "Tygiel Doliny Bugu"
Local Programme for Entrepreneurship Development Within the Area of Influence of Local Action Group - the Bug Valley Melting Pot
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 73-79, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Programy UE, Program LEADER+, Innowacyjność regionu
Entrepreneurship development, EU programme, LEADER+ Programme, Regional innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnim okresie można zaobserwować dynamiczny rozwój idei partnerstwa opartego na trójsektorowych Lokalnych Grupach Działania, będących społecznymi podmiotami programu Leader, a zwłaszcza Pilotażowego Programu Leader+. W latach 2004-2006 w ramach pilotażowego programu Leader+ powstało 167 Lokalnych Grup Działania. Są to stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń zrzeszające mieszkańców wsi, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe i miejscowe firmy. W ciągu ostatnich ośmiu lat krajowe grupy partnerskie zrealizowały setki małych i dużych projektów, angażując we wspólne działanie tysiące ludzi. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tylko na większym obszarze (kilku lub kilkunastu gmin) można realizować przedsięwzięcia, które istotnie zmieniają jakość życia mieszkańców, sposób gospodarowania itp.. Celem artykułu jest przedstawienie przedsięwzięć podjętych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania "Tygiel Doliny Bug", działającą na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego. (fragment tekstu)

The paper presents actions for the development of entrepreneurship undertaken by local activists belonging to the Local Action Group-The Bug Valley Melting Pot. Partnership in the region may be perceived as a distinctive determinant of the local economic development which can be exemplified by endogenous initiatives, for example Local Action Groups. The community initiative LEADER is a relatively new form in the context of development of rural areas. It is associated with the methodology of action based on formation of Local Action Groups. As part of the pivotal programme LEADER + 167 Local Action Groups were set up over the years 2004-2006. They are associations, foundations and groups of associations of rural inhabitants, local authorities, non-governmental organizations as well as local firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brewiński M., Malinowski K. 1999. Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w UE. Warszawa, Elipsa, 124.
  2. Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. 2000. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa, Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 14.
  3. Gaczek M. 2005. Innowacje w rozwoju regionu. Zesz. Nauk. AE w Poznaniu 57, 5.
  4. Gazeta Samorządu i Administracji 29.9-12.10.2008, 20, 44.
  5. Gorzelak G. 1992. Planowanie gospodarczego rozwoju lokalnego, w: Studia Lokalne i Regionalne 7. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
  6. Grosse T. 2002. Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne 1 (8).
  7. Najechalska M. 2009. Leader w województwie mazowieckim. Wieś Mazowiecka 9, 10.
  8. Puchała J. 2008. Rola lokalnych grup działania w zwiększaniu innowacyjności regionów. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 501, Ekonom. Prob. Usług 22, 293.
  9. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Materiał informacyjny. 2009. Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 61.
  10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Materiał informacyjny. 2009. Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu