BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczny Sławomir (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Doświadczenia z wykorzystaniem biomasy w dużej energetyce konwencjonalnej
Experience With the Use of Biomass in Large Conventional Power
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 81-87, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja energii, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Biomasa
Energy production, Renewable energy sources, Renewable energy, Biomass
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polska Grupa Energetyczna (PGE) Zespół Elektrowni Dolna Odra SA
Abstrakt
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego PE 2005/32/WE zakładają wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Jedną z form wypełnienia tych założeń jest produkcja energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy. (...) W Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) Zespół Elektrowni Dolna Odra SA biomasa jest spalana od trzech lat. W roku 2007 spalono około 200 tys. ton biomasy, a na 2012 rok PGE planuje wolumen produkcji zielonej energii na poziomie powyżej 1,7 TWh. W tym celu uruchomiono specjalny projekt Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biomasy. Jego celem jest zwiększenie ilości produkowanej energii z biomasy w 2012 roku do 4,0 TWh. (fragment tekstu)

The Dolna Odra Power Station conducted a series of tests using biomass from agricultural and forestry sector. Made of analysis showed that biomass co-firing with coal (where the share of biomass up to 10%) did not significantly influence the deterioration of working conditions and the efficiency of boilers. Analyzed the calorific value of biomass and electricity production from biomass. It was found that the co-firing with coal best suited sawdust, straw and willow. The worst are the fuel of forest chips. Also identified a number of operational problems and propose their solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gronowicz J. 2008. Niekonwencjonalne źródła energii. Radom-Poznań, Biblioteka Problemów Eksploatacji, 90-93.
  2. Konieczny S. 2006. Analiza ekonomicznych warunków wprowadzenia biomasy jako surowca energetycznego, w: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Red. L. Pałasz. Szczecin, Materiały konferencyjne, 239-246.
  3. Konieczny S. 2009. Miejsce energii odnawialnej w strategiach rozwoju i bilansach energetycznych gmin województwa zachodniopomorskiego, w: Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii. Red. B. Klepacki. Warszawa, SGGW, PAN, Seria recenzowanych monografii, 55-62.
  4. Konieczny S. 2007. Potential of timber on non-forest areas in West-Pomerania concerning biomass production, w: Energia Odnawialna 14. Szczecin, 12-16 (pol.), 40-44 (ang.), 66-70 (niem.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu