BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańczak Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Instrumenty wspierania produkcji eksportowej
The Instruments of Support of Export Production
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 95-102, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Produkcja eksportowa, Instrumenty finansowe, Polityka proeksportowa, Promocja
Foreign trade, Export production, Financial instruments, Proexport policy, Promotion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Handel zagraniczny, oznaczający szerokie uczestnictwo w międzynarodowym podziale pracy, to ważny element długookresowego rozwoju gospodarczego. W praktyce gospodarczej stosowane są z różnym efektem zróżnicowane instrumenty wspierania eksportu, czyli polityka proeksportowa. Działania państwa w tej dziedzinie powinny uwzględniać zasady wolnego handlu. W polskiej polityce proeksportowej wiele wskazuje na jej nieskuteczność. Analiza instrumentów wspierania produkcji eksportowej ma na celu ukazanie wad i zalet występujących w tej dziedzinie i wskazanie możliwości, a nawet konieczności poprawy sytuacji w prowadzonej polityce proeksportowej. (...) Przedstawiona problematyka dowodzi, że w zakresie wspierania eksportu w polskiej gospodarce jest jeszcze wiele do zrobienia. Obecnie stosowane są instrumenty ekonomiczne często niedoskonałe, a ich korzystny wpływ na rozwój polskiego eksportu stoi pod znakiem zapytania. (fragment tekstu)

In the article the situation regarding the possibility of development of export production was presented. Particularly the export support instruments functioning at present were analyzed and also the instruments that can be realized in the future. The effectiveness of their using in the process of economic growth depends not only on their structure, but also on the foreign trade policy. The issue of export support by the state is important and still current, both in the theory and business practice. The article proves that in these areas should be much change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarczyk T.H. 2000. Instrumenty wspierania eksportu: kredyty i ubezpieczenia. Warszawa, PWB.
  2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2003. Makroekonomia. Warszawa, PWE.
  3. Bożyk P., Mijala J., Puławski M. 2002. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa, PWE.
  4. Jajuga K. 1999. Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem. Rynki Terminowe 3.
  5. Kotowski R. 2001. Finansowanie eksportu i importu. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
  6. Kukiełka J. 2003. Ubezpieczenie kredytu. Warszawa.
  7. Marciniak-Neider D. 2008. Płatności w handlu zagranicznym, wyd. 4. Gdańsk, Wyd. UG.
  8. Podstawy handlu zagranicznego 2003. Red. H. Treder. Gdańsk, Wyd. UG.
  9. Rosami D. 1990. Polityka proeksportowa. Warszawa, PWE.
  10. Wachowska M. 2001. Bodźce eksportowe w polityce państwa w dobie liberalizacji handlu, w: Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji dekady lat dziewięćdziesiątych. Red. L. Olszewski. Wrocław, Wyd. UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu