BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Psychospołeczne warunki upowszechniania innowacji na wsi i w rolnictwie
Psychosocial Conditions of the Dissemination of Innovation in Rural Areas and Agriculture
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 123-132, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Innowacyjność, Rolnictwo, Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Socjologia wsi
Social innovations, Innovative character, Agriculture, Agriculture in market economy, Rural sociology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie istoty innowacji, ich podziału, cyklu życia innowacji na rynku i związanych z nim grup społecznych zajmujących różne postawy wobec innowacji. Scharakteryzowano psychospołeczne czynniki wdrażania innowacji w rolnictwie i środowisku wiejskim z uwzględnieniem przeszłości i teraźniejszości. Podstawą napisania artykułu była analiza wybranej literatury przedmiotu oraz synteza własnych wyników badawczych dotyczących przemian społeczno-gospodarczych zachodzących na obszarach wiejskich. (fragment tekstu)

Rural development is done under the influence of the adoption of technological, organizational and social innovations. That was in the past and this is now. Innovations in rural areas face difficulties and resistance, which have their origins primarily among psychosocial factors. The article presented the basic concept of innovation, such as: the definition of innovation, classification, types of rural inhabitants in reference to life cycle of innovation in the market. Attention was drawn to the role of rural community leaders, reference groups, information on mastering innovation. An analysis of the literature and the conclusions of the author's own research conducted on the socio-economic transformations in the countryside were used in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorlach K. 2004. Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Warszawa, Wyd. Nauk. Scholar.
  2. Januszek H., Sikora J. 2008. Podstawy socjologii. Wyd. 5 rozsz. Poznań, Wyd. AE w Poznaniu.
  3. Makarczyk W. 1971. Przyswajanie innowacji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
  4. Młode pokolenie chłopów. 1984. T. 1. Red. J. Chałasiński. Warszawa, LSW.
  5. Pietrasiński Z. 1971. Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa, PWN, 47, 52.
  6. Proces demarginalizacji polskiej wsi. 2005. Red. B. Fedyszak-Radziejewska. Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
  7. Ratajczak Z. 1980. Człowiek w sytuacji innowacyjnej. Warszawa, PWN, 17.
  8. Sikora J. 2008. Innowacyjność w agroturystyce polskiej - teoria i praktyka, w: Innowacje w rozwoju turystyki. Red. M. Jalinik. Białystok, Wyd. Politechniki Białostockiej, 13.
  9. Turowski J., Bornus A. 1970. Drogi modernizacji wsi. Wrocław-Warszawa, Ossolineum, 232, 241, 244, 246, 248, 260, 272-273.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu