BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola fundacji Ekofundusz w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
The Role of Foundation Ekofundusz in Financing Environment in Poland
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2011, nr 65, s. 175-183, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze ekologiczne, Ochrona środowiska, Finansowanie ochrony środowiska
Ecological funds, Environmental protection, Environmental protection financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia Fundacji EkoFundusz jako elementu systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. O pozycji EkoFunduszu w systemie finansowania ochrony środowiska świadczy fakt, że w ciągu 17 lat działania fundacja wydatkowała blisko 1 800 mln zł (w cenach bieżących) i wsparła około 1400 projektów. Projekty, w których uczestniczył EkoFundusz, dotyczyły ochrony powietrza, wód wraz z wodami Morza Bałtyckiego, klimatu oraz przyrody, a także zagospodarowania odpadów. Analizą objęto działalność Fundacji EkoFundusz w Polsce w latach 1992-2010. Źródłem danych do analizy i wnioskowania są obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony przyrody w Polsce, zbiorcze opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane w formie raportu z serii Informacje i Opracowania Statystyczne pod tytułem Ochrona środowiska 2010, Warszawa 2010, publikacji Fundacji EkoFundusz. Materiałem uzupełniającym były dane ze sprawozdawczości Ministerstwa Środowiska. W artykule zastosowano metodę analizy źródeł oraz analizy literatury. Do przedstawienia wyników wykorzystano metody prezentacji tabelarycznej i graficznej. (fragment tekstu)

In Poland, the system of financing environmental protection is the result of the current environment condition and the pre-accession commitments. The scale of investments to be made on the environmental protection oblidge financial institutions, public administrations, local business and special funds (i.e EkoFundusz Foundation) to cooperate. The uniqueness of the EkoFundusz Foundation bases on the idea that the resources available to the ecoconversion came from the Polish debt. In addition, the Foundation co-financed in the form of grant systems, 1400 projects making a total of 1.8 billion zł, concentrating budget within certain areas. Despite smaller donation compared with public funds that approach allowed to achieve significant results, in solving certain environmental problems on the Polish global scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. DzU z 22.12.2000 r., nr 327, 1-73.
 2. Fundacja EkoFundusz w liczbach. 2010. Red. S. Sitnicki. Warszawa, Agencja Wyd. Alter, 99, 103, 111, 425.
 3. Internetowy Serwis Informacyjny Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.gov.pl, dostęp 3.02.2011 r.
 4. Kierunki działań EkoFunduszu w dziedzinie gospodarki odpadami. 2008. Warszawa, Prezentacje EkoFunduszu 3 (18), 23-25.
 5. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. DzU z 2000 r., nr 28, poz. 346.
 6. Lessons Learnt from Expierience with Debt-for-Environment Swaps in Economies in Translation. Environmental Finance. 2007. Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD.
 7. Ochrona klimatu w działaniach EkoFunduszu. 2008. Warszawa, Prezentacje EkoFunduszu 4 (19)/08, 19.
 8. Ochrona środowiska. Informacje i Opracowania Statystyczne. 2010. Warszawa, GUS, 487.
 9. Raport z oceny programu ekokonwersji realizowanego przez Fundację EkoFundusz. 2010. Warszawa, Ernst & Young, Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 10. Sitnicki S. 2009. Zamiana długów na ochronę środowiska, w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia. Red. I. Lichniak. Warszawa, Wyd. SGH, 117.
 11. Spłata zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, strona internetowa Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl, dostęp 3.02.2011 r.
 12. System finansowania ochrony środowiska w Polsce. 2005. Red. J. Famielec. Kraków, Wyd. AE w Krakowie.
 13. Zyśk J. 2010. To nie były łatwe pieniądze. Środowisko 13-14, 421-422
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu