BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwości zastosowania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi w świetle badań z zakresu psychologii międzykulturowej
Possibility of Usage of Accounting for the Needs of Business Entities Management in Reflection of Intercultural Psychology Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 445-457, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacje wielokulturowe, Psychologia zarządzania, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Accounting, Enterprise management, Intercultural organisation, Psychology of management, International enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wypadku przedsiębiorstw międzynarodowych i wielokulturowych możliwość taka podlega jednak pewnym ograniczeniom. Zastosowanie rachunkowości, a w szczególności typ i sposób prezentacji dostarczanych przez nią in-formacji oraz wyciąganych na podstawie ich analizy wniosków powinny być dostosowane do uwarunkowań kulturowych poszczególnych krajów i regionów.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obszernych badań z zakresu psychologii międzykulturowej oraz sformułowanie wskazówek zarządczych, dotyczących możliwości wykorzystania wniosków płynących z tych badań w celu skuteczniejszego i pełniejszego zastosowania rachunkowości w zarządzaniu takimi jednostkami.(fragment tekstu)

The paper treats of the possibilities of using of the outcomes of intercultural psychology research for the needs of the usage of accounting in management. The state-of the-art of the research on intercultural psychology and its usage in economic sciences was analyzed. The outcomes of the research by Gert Hofstede analyzing 4 dimensions of personality (individualism/collectivism, power distance, uncertainty avoidance mas-culinity/femininity) for various countries were presented. These outcomes were used in order to formulate guidelines for the usage of accounting in management in companies that function in different countries and cultures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budeva D.: Cross-Cultural Differences In Evaluating Product Characteristics: Motion Pictures, "Management Research Review", vol. 33, no. 5, 2010.
 2. Clements C.E., Neill J.D., Stovall O.S.: The Impact of Cultural Differences on the Convergence of International Accounting Codes of Ethics, "Journal of Business Ethics", 90, springer 2010.
 3. Colman A.M.: Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
 4. Goethals F.G., Carugati A., Leclerq A.: Differences In e-Commerce Behavior Between Neighbouring Countries - The Case of France and Belgium, "The Data Base for Advances in Information Systems", volume 40, number 4, November 2009.
 5. Hofstede G.: Cultural Dimensions In Management And Planning, "Asia Pacific Journal of Management", January 1984.
 6. Hornowska E., Paluchowski W.J.: Kulturowa adaptacja testów psychologicznych, w: Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red. Jerzego Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 7. Matsumoto D., Juang L.: Psychologia miedzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 8. Nasierowski W., Mikula B.: Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indies, "Organization Studies", 19/3, 1998.
 9. Portz K., Lere J.C.: Cost Center Practices In Germany and the United States: Impact of Country Differences on Managerial Accounting Practices, "American Journal of Business", Spring 2010, vol. 25, no. 1.
 10. Robbins S.S., Stylianou A.C.: A Longitudinal Study of Cultural Differences in Global Corporate Web Sites, "Journal of International Business and Cultural Studies", 2001-2002, Winter.
 11. Su S.H., Kan C., Yang H.L.: Cross-Cultural Difference and Accounting Ethics: An Empirical Study for Accounting Students, "International Journal of Organizational Innovation", Vol 2, Num 3, Winter 2010.
 12. Winstanley J.: Klucz do psychologii. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 13. Zakira N., Abdul-Talib A.N.: Applying Islamic Market-Oriented Cultural Model to Sensitize Strategies Towards Global Customers, Competitors, and Environment, "Journal of Islamic Marketing", vol. 1, no 1, 2010.
 14. Zimbardo P., Boyd J.: Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu