BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Romuald
Tytuł
Informacja dotycząca zasad gwarantowania depozytów w systemie japońskim
Źródło
Bezpieczny Bank, 2011, nr 1 (43), s. 127-134, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Gwarancje bankowe, Źródła finansowania, System bankowy, Analiza porównawcza
Protecting bank deposit, Banking guarantee, Source of financing, Banking system, Comparative analysis
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Instytucją gwarantowania depozytów w Japonii jest Japońska Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (Deposit Insurance Corporation of Japan - DICJ), utworzona w 1971 r. na mocy ustawy o gwarantowaniu depozytów (Deposit Insurance Law). DICJ jest instytucją pararządową, finansowaną ze środków publicznych i prywatnych. [...] Do zadań DICJ należy gwarantowanie depozytów zgromadzonych w instytucjach finansowych podlegających obowiązkowi przynależności do Korporacji oraz działalność pomocowa, naprawcza w przypadku utraty płynności finansowej przez daną instytucję, zarządzanie i rozwiązywanie problemów złych długów oraz wsparcie kapitałowe dla wypłacalnych instytucji finansowych, w tym zakup od nich za grożonych aktywów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deposit Insurance Corporation of Japan, Annual Report 2008/2009, www.dic.go.jp
  2. Deposit Insurance Corporation of Japan, Annual Report 2009/2010, www.dic.go.jp
  3. Deposit Insurance Law no. 34 of April 1, 1971, www.dic.go.jp
  4. DICJ's Activities, www.dic.go.jp
  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, 2009/14/WE.
  6. IADI international deposit insurance survey 2008, www.iadi.org/Research
  7. Systemy Gwarantowania Depozytów w Polsce i na Świecie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu