BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowicz Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania makrokonomiczne rynku pracy w Polsce w latach 2004-2008
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju, 2010, s. 239 - 255, bibliogr. 17 poz., tab.
Słowa kluczowe
Rynek pracy
Labour market
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W latach 2004-2008 sytuacja na polskim rynku pracy kształtowała się pod wpływem procesów makroekonomicznych, których rozwój, w pierwszej części tego okresu, był ściśle związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a pod koniec tego okresu pojawił się negatywny szok, pochodzący z rynków finansowych. W całym badanym okresie uwarunkowania makroekonomiczne przyczyniały się w pozytywny sposób do kształtowania się sytuacji na rynku pracy.Był to okres wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, wzrostu popytu krajowego, wzrostu eksportu, wzrostu wpływów do budżetu państwa, niskiej i relatywnie stabilnej stopy inflacji, dynamicznego wzrostu, dynamicznego wzrostu strumieni migracyjnych wśród Polaków oraz poprawiającej się z kwartału na kwartał sytuacji na rynku pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Kotlorz: Determinanty sytuacji na rynku pracy. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. AE, Katowice 2007, s. 67.
 2. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2000-2006. Informacje i Opracowania Statystyczne. GUS, Warszawa, październik 2007, s. 66.
 3. Biuletyn Informacyjny NBP, nr 12/2004. NBP, Warszawa, maj 2005, s. 49.
 4. Raport roczny 2004. NBP, Warszawa 2005, http://www. nbp. pl/publikacje, s. 27.
 5. Biuletyn informacyjny NBP, nr 3/2005. NBP, Warszawa, lipiec 2005, s. 78-79.
 6. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2004-2008. Informacje i Opracowania Statystyczne. GUS, Warszawa, listopad 2009, s. 63.
 7. Biuletyn informacyjny NBP, nr 12/2005. Warszawa, czerwiec 2006, s. 58.
 8. Biuletyn informacyjny NBP, nr 3/2006. NBP, Warszawa, sierpień 2006, s. 29.
 9. Biuletyn informacyjny NBP, nr 12/2006. NBP, Warszawa, maj 2007, s. 4.
 10. Raport roczny 2006. NBP, Warszawa 2007, http://www.nbp.pl/publikacje, s. 31.
 11. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku. NBP, Warszawa 2007, s. 9.
 12. Rynek pracy w Polsce 2007 rok. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy), Warszawa 2008, s. 1.
 13. Biuletyn informacyjny NBP, nr 12/2007. NBP, Warszawa, marzec 2008, s. 4.
 14. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2007 roku. NBP, Warszawa 2008, s. 6.
 15. Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2004-2008. Informacje i Opracowania Statystyczne. GUS, Warszawa, listopad 2009, s. 63.
 16. Biuletyn informacyjny NBP, nr 12/2008. NBP, Warszawa, marzec 2009, s. 4.
 17. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2008 roku. NBP, Warszawa 2009, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu