BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Gospodarstwa mleczne w perspektywie liberalizacji polityki rolnej UE w latach 2014-2020
Dairy Farms in a Perspective of Liberalisation of Agricultural Policy in the EU in 2014-2020
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 1, s. 118-132, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Mleko, Gospodarstwa rolne, Produkcja zwierzęca, Badania naukowe, Polityka rolna UE
Milk production, Milk, Arable farm, Animal production, Scientific research, EU agricultural policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej gospodarstw zajmujących się chowem krów w Polsce i określenie możliwości ich rozwoju. W pracy zaprezentowano wyniki z rozważań modelowych dla przeciętnego gospodarstwa rodzinnego zajmującego się produkcją mleka, funkcjonującego w różnych uwarunkowaniach przyrodniczych (jakość gleb), o poziomie produkcyjności i intensywności produkcji, zapewniającym uzyskanie maksymalnego dochodu rodziny rolniczej. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dalsze zwiększanie cen pracy poza rolnictwem oraz cen ziemi (m.in. z powodu sposobu naliczania dopłat bezpośrednich) przyczyniać się będzie do rezygnacji (zwłaszcza młodych rolników) z rozwijania produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych. Z punktu widzenia przyjętego kryterium celu korzystniejsze jest rozwijanie towarowej produkcji roślinnej (szczególnie w gospodarstwach dysponujących dobrymi glebami) lub całkowita rezygnacja z produkcji rolniczej. Funkcjonujące instrumenty polityki rolnej nie stymulują rozwoju "przeciętnych" gospodarstw mlecznych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E.: Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2,2010.
 2. Bartova L., Fellmann T., M'barek R.: Modeling and analysis of the European milk and dairy market. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2009.
 3. Dairy Report 2011. Praca zbiorowa pod red. T. Hemme. Wydawnictwo International FarmComparison Network 2011.
 4. Guba W., Dąbrowski J.: Deregulacje rynku mleka w UE - skutki i zalecenia dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, t. 99, z. l, 2012.
 5. http://www.milkprices.nl/
 6. Katalog norm i normatywów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 7. Parol K.: Kwotowanie produkcji mleka - rok kwotowy 2010/2011 oraz perspektywa rynku mleka po 2015 roku. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 2, 2011.
 8. Parzonko A.: Gospodarstwa mleczne w Europie - organizacja i efektywność. Zarządzanie i Finanse, R. 10, nr l, cz. 2, 2012.
 9. Parzonko A.: Macroeconomic conditions of economic and organizational changes in Polish dairy farms in the period 1989-2009. Olsztyn Economic Journal, vol. 7, nr 1, 2012.
 10. Parzonko A.: Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G -Ekonomika Rolnictwa, t. 97, z. 4, 2010.
 11. Parzonko A.: Strategie rozwoju polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w kontekście wspólnej polityki rolnej UE. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 12. Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2010 roku. Praca zbiorowa pod red. L. Goraja. IERiGZ-PIB, Warszawa 2012.
 13. Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 12.10.2011 r.: Regulation of the European parliament and of the council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy; http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com625/625_en.pdf.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej L 94 z 30.03.2012.
 15. Rynek Rolny, numery z roku 2007-2010. Prace zbiorowe pod red. J. Seremak-Bulge.
 16. Seremak-Bulge J.: Rynek mleka na progu 2011 r. Przemysł Spożywczy, nr 3, 2011.
 17. Świtłyk M., Wilczyński A.: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka. Wieś i Rolnictwo, nr l, 2012.
 18. Wilczyński A.: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych przed likwidacją sytemu kwotowania produkcji mleka i po jego likwidacji [w:] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego (red. M. Świtłyk). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 19. Witzke P., Kempen M., Perez Domfnguez L, Jansson T., Sckokai P., Helming J., Heckelei T., Moro D., Tonini A. and Fellmann T.: Regional economic analysis of milk quota reform in the EU. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. EUR 23961 EN/1, European Communities, Spain 2009.
 20. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Praca zbiorowa pod red. L. Goraja. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2011.
 21. Zawalińska K.: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa 2009.
 22. Ziętara W.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Wydawnictwo FAPA, Warszawa 1998.
 23. Ziętara W.: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomka Rolnictwa, t. 99, z. 1,2012.
 24. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Praca zbiorowa pod red. A. Łączyńskiego. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2011.
 25. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod red. J. Chachułowej, J. Skomiała. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997 .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu