BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliński Andrzej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego - wyniki badań polskich spółek giełdowych
The Impact of Assets' Liquidation Value of an Enterprise on Loan Rate - Evidence from Polish Corporations
Źródło
Bank i Kredyt, 2013, nr 2, s. 207-236, aneks, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Oprocentowanie kredytów bankowych, Spółki giełdowe
Business activity lending, Bank lending rate, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu oprocentowanie kredytu dla firm uwzględnia wartość likwidacyjną aktywów kredytowanej firmy. W badaniu zastosowano miarę wartości likwidacyjnej wykorzystującą dane księgowe i szacunkowy stopień płynności składników majątku. Badaniem panelowym objęto wybrane spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2006-2010. Wyniki potwierdziły, że oprocentowanie kredytów gospodarczych zależy od wartości likwidacyjnej. Realna stopa procentowa kredytów bankowych jest odwrotnie proporcjonalnie i nieliniowo zależna od szacunkowej wartości likwidacyjnej. Okazało się ponadto, że stopa procentowa nie zależy od kapitalizacji spółek. Wyniki badań sugerują, że wartość aktywów kredytobiorców stanowi ważny czynnik wpływający na oprocentowania kredytu w polskim sektorze bankowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze in what extend the loan rate takes into account assets' liquidation value of a company. For the purpose of the study the measure of estimated liquidation value utilizing accounting data and the degree of liquidity of assets was implemented. The panel data models were applied to selected companies quoted at the Warsaw Stock Exchange in the period 2006-2010. The results confirmed the prediction of the existence of loan rate dependence on the liquidation value. The loan rate is inversely and nonlinearly dependent on the estimated liquidation value. It also turned out that the interest rate is not dependent on the market value of the companies' equity. The results suggest that the value of borrower's assets is an important factor determining the loan rate in the Polish banking sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Bolton P. (1992), An incomplete contracts approach to financial contracting, Review of Economic Studies, 59(3), 473-494.
 2. Asquith P., Gertner R., Scharfstein D. (1994), Anatomy of financial distress: an examination of junkbond issuers, Quarterly Journal of Economics, 109, 625-658.
 3. Barro R. (1976), The loan market, collateral, and rates of interest, Journal of Money, Credit and Banking, 8(4), 439-456.
 4. Benmelech E. (2009), Asset salability and debt maturity: evidence from nineteenth-century American railroads, Review Financial Studies, 22, 1545-1584.
 5. Benmelech E., Bergman N. (2008), Liquidation values and the credibility of financial contract renegotiation: evidence from U.S. airlines, Quarterly Journal of Economics, 123, 1635-1677.
 6. Benmelech E., Bergman N. (2009), Collateral pricing, Journal of Financial Economics, 91, 339-360.
 7. Benmelech E., Garmaise M., Moskowitz T. (2005), Do liquidation values affect financial contracts? Evidence from commercial loan contracts and zoning regulation, Quarterly Journal of Economics, 120, 1121-1154.
 8. Besanko D., Thakor A. (1987), Collateral and rationing: sorting equilibria in monopolistic and competitive credit markets, International Economic Review, 28(3), 671-689.
 9. Bester H. (1985), Screening vs. rationing in credit markets with imperfect information, The American Economic Review, 75(4), 850-855.
 10. Bester H. (1994), The role of collateral in a model of debt renegotiation, Journal of Money, Credit and Banking, 26(1), 72-86.
 11. Bolton P., Scharfstein D. (1996), Optimal debt structure and the number of creditors, The Journal of Political Economy, 104(1), 1-25.
 12. Booth J. (1992), Contract costs, bank loans, and the cross-monitoring hypothesis, Journal of Financial Economics, 31, 25-41.
 13. Chen A., Mazumdar S., Hung M.-W. (1996), Regulations, lender identity and bank loan pricing, Pacific Basin Finance Journal, 4, 1-14.
 14. Chen A., Mazumdar S., Yan Y. (2000), Monitoring and bank loan pricing, Pacific Basin Finance Journal, 8, 1-24.
 15. Coco G. (2000), On the Use of Collateral, Journal of Economic Surveys, 14(2), 191-214.
 16. Degryse H. (2000), Relationship lending within a bank-based system: evidence from European small business data, Journal of Financial Intermediation, 9, 90-109.
 17. Franks J.R., Sussman O. (2005), Financial distress and bank restructuring of small to medium size UK companies, The Review of Finance, 9(1), 65-96.
 18. Gilson S. (1997), Transaction costs and capital structure choice: evidence from financially distressed firms, Journal of Finance, 52, 161-196.
 19. Gilson S., John K., Lang L. (1990), Troubled debt restructurings: an empirical study of private reorganization of firms in default, Journal of Financial Economics, 26, 315-353.
 20. Gorton G., Kahne J. (2000), The design of bank loan contracts, Review of Financial Studies, 13, 331-364.
 21. Hart O., Moore J. (1994), A theory of debt based on the inalienability of human capital, The Quarterly Journal of Economics, 109(4), 841-879.
 22. Hart O., Moore J. (1998), Default and renegotiation: a dynamic model of debt, The Quarterly Journal of Economics, 113(1), 1-41.
 23. Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 24. John K., Lynch A., Puri M. (2003), Credit ratings, collateral, and loan characteristics: implications for yield, Journal of Business, 76, 371-409.
 25. Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Lacker J. (2001), Collateralized debt as the optimal contract, Review of Economic Design, 4, 842-859.
 27. Leyman B., Schoors L. (2008), Bank debt restructuring under Belgian court-supervised reorganization, Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration, 08/508, Gent University.
 28. Lintner J. (1965), The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital assets, Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.
 29. Maddala G. (2001), Introduction to Econometrics, John Wiley and Sons, Chichester.
 30. Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Materiały i Studia NBP, 261, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 31. Niinimaki J. (2011), Nominal and true cost of loan collateral, Journal of Banking and Finance, 35, 2782-2790.
 32. Paliński A. (1999), Ocena procesu restrukturyzacji trudnych kredytów bankowych w latach 1992-1998 dla wybranych największych polskich banków, Banki i Kredyt, 12, 51-69.
 33. Paliński A. (2009), Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca, Bank i Kredyt, 40(3), 93-118.
 34. Paliński A. (2013), Umowa kredytowa w ujęciu teorii gier, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (w przygotowaniu).
 35. Petersen M., Rajan R. (1994), The benefits of lending relationships: evidence from small business data, Journal of Finance, 49, 3-37.
 36. Rajan R. (1992). Insiders and outsiders: the choice between informed and arm's length debt, Journal of Finance, 47, 1367-1400.
 37. Roberts M., Sufi A. (2009a), Financial contracting: a survey of empirical research and future directions, Annual Review of Financial Economics, 1, 207-226.
 38. Roberts M., Sufi A. (2009b), Renegotiation of financial contracts: evidence from private credit agreements, Journal of Financial Economics, 93, 159-184.
 39. Sharpe W. (1964), Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19, 425-442.
 40. Smith C. (1980), On the theory of financial contracting: the personal loan market, Journal of Monetary Economics, 6, 333-357.
 41. Wilcox J. (1973), A prediction of business failure using accounting data, Journal of Accounting Research, 11, 163-179.
 42. Williamson O. (1988), Corporate finance and corporate governance, Journal of Finance, 43, 567-591.
 43. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 44. ^ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 45. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 Nr 43, z późn. zm.
 46. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U. z 1982, Nr 19, poz. 147, z późn. zm.
 47. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1993, Nr 18, poz. 82, z późn. zm.
 48. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dz.U. z 1996, Nr 149, poz. 703, z późn. zm.
 49. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.
 50. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. 2003 Nr 60, poz. 535 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu