BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlebus Edward (Politechnika Wrocławska), Kowalski Arkadiusz (Politechnika Wrocławska), Susz Sławomir (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zarządzanie zasobami produkcyjnymi za pomocą narzędzi symulacyjnych
Management of Production Resources by Use of Simulation Tools
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 1, s. 4-11, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Analiza symulacyjna, Symulacje komputerowe, Modele symulacyjne, Modelowanie symulacyjne
Enterprise Resource Planning (ERP), Simulation analysis, Computing simulation, Simulation models, Simulation modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metody i narzędzia symulacyjne umożliwiają znalezienie optymalnych struktur organizacyjnych i realizacyjnych parametrów procesów produkcyjnych już na etapie ich projektowania. Należy tu powołać się na tzw. "zasadę dziesięciu" opracowaną w Sony Corporation. Wskazuje ona, że koszty korekty błędów popełnionych w trakcie rozwoju nowego produktu i ich procesów wytwórczych przed ich wprowadzeniem na rynek należy mnożyć przez 10 dla każdej z faz rozwojowych. Oznacza to, że jeśli koszt usunięcia błędu w fazie koncepcyjnej wynosi I, to w fazie planowania technologicznego wynosi już 10, w fazie budowy prototypu 100, w trakcie serii zerowej 1000, a koszty usunięcia tego błędu w produkcie wprowadzonym już na rynek wynosi 10000. Jest to zatem wystarczająco ważny argument, żeby na każdym etapie rozwoju produktu i planowania procesów produkcyjnych stosować najnowsze metody i narzędzia symulacyjne. Miarodajne wyniki z badań symulacyjnych można uzyskać tylko wówczas, jeśli zbuduje się zintegrowany model przedsiębiorstwa obejmujący wszystkie komponenty procesu produkcyjnego, a więc: infrastrukturę kubaturową, środki produkcji. zasoby materialne i ludzkie, strukturę produktów, procesów i ich topologię. (fragment tekstu)

Practical ways of modeling, simulating and optimizing real production systems are presented. Two simulation tools and methodology of technological routes and machines layout optimization in a production bay are described. Optimization results for a real production line of truck and bus swivel axles in one of Polish automotive factories are also given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak Z., Drzazga A., Kuś J.: Metody interakcyjnego modelowania i programowania procesów dyskretnych, Skrypty Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 2. Feladmann K., Reinhart G.: Simulation - Schlusseltechnologie der Zukunft?, IWB, Utz Wiss., Miinchen 1997.
 3. Zeigler B. P: Teoria modelowania i symulacji, PWN, Warszawa 1984.
 4. Santarek K., Lis S.: Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych, PWN, Warszawa 1980.
 5. Schmigalla H.: Methoden zur optimalen Maschinenanordnung, Verlag Technik, Berlin 1970.
 6. Kohler U.: Simulationsbasierte Planung und Reorganisation in der Produktion, IWB Seminarberichte Nr 46, Herbert Utz Verlag, München 1999.
 7. Hirschberg A.: Effizienz steigern mit Simulatio, IWB München, Seminarberichte Nr 35, Herbert Utz Vcrlag, München 1998.
 8. Kral Z.: Podstawy organizacji przygotowania produkcji, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1985.
 9. Chlebus E., Czajka J., Cholewa M., Borkowski T., Susz S., Burduk A., Kowalski A.: Opracowanie systemu symulacji przebiegu procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie, Raporty Instytutu Technologii Maszyn i Automatomatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Ser. SPR nr 8, Wrocław 2001.
 10. Chlebus E., Kowalski A., Chlebus T., Polkowski M.: Analiza przepływu materiału, marszrut transportowych oraz występowania wąskich gardeł na drogach transportowych w nowej fabryce Boscha, Raporty Instytutu Technologii Maszyn i Automatomatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Ser. SPR nr 23, Wrocław 2001.
 11. Chlebus E., Czajka J.: Layout - planowanie hal produkcyjnych, CADCAM Forum 2/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu