BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerw Aleksandra (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Sobolewska Urszula (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Tytuł
Ekonomiczno-prawna specyfika produktu leczniczego sprzedawanego na podstawie recepty
Economic and legal specificity of a prescribed medical product
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 110, s. 92-102, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Leki, Zakup, Regulacje prawne
Drugs, Purchasing, Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Produkty lecznicze wydawane na podstawie recepty podlegają szczegółowym regulacjom prawnym. Na specyfikę tych preparatów wskazuje sam fakt możliwości zakupu leku wyłącznie za okazaniem recepty czy bezwzględny zakaz prowadzenia reklamy produktów leczniczych Rx, która skierowana jest do pacjentów. Co ciekawe, wiele krajów unijnych praktykuje jeszcze szersze ograniczenia. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej instytucje prowadzące nadzór nad reklamą produktów leczniczych mogą zabronić emisji przekazów telewizyjnych czy materiałów prasowych jeszcze przed ich publikacją - nawet przy braku dowodów zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta. Pomimo że oczywistym celem prezentowanych ograniczeń jest ochrona zdrowia i życia człowieka, w polskim ustawodawstwie nietrudno jest odnaleźć dość istotne luki prawne. Powszechne jest prezentowanie preparatów Rx na stronach internetowych, głównie w artykułach i na portalach zdrowotnych. Co więcej, większość stron zawierających fachowe informacje medyczne nie ma żadnych zabezpieczeń, dzięki czemu pacjenci mogą swobodnie wyszukiwać informacje o interesujących preparatach. Rozwiązaniem przedstawionego problemu mogłaby być konieczność rejestracji użytkowników portali, a następnie weryfikacja danych osobowych. Co ważne, tego rodzaju regulacje nie mają na celu ograniczenia wiedzy pacjentów, ale poprawę bezpieczeństwa stosowania medykamentów. Ze względu na możliwość niewłaściwego doboru i zastosowania leków etycznych, a także ogromne prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, decyzję o zakupie konkretnego preparatu powinna więc podejmować wyłącznie osoba mająca odpowiednią wiedzę medyczną. Leki to produkty specyficzne, odróżniające się od innych produktów dostępnych na rynku klientem, który je nabywa, procesem zakupu i szczegółowymi regulacjami prawnymi. To produkty ratujące ludzkie zdrowie, a nawet życie, ale niewłaściwie stosowane paradoksalnie mogą to zdrowie lub życie zniszczyć. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the legal specificity of prescribed medical products. Ethical medicines are preparations which most precisely indicate the characteristics and uniqueness of pharmaceuticals in comparison with other products available on the market. Rx medicines are exceptional first of all due to their specific purchase process. The first two parts of the article define the customers of medical products that are not at the same time the final purchasers of pharmaceuticals. The next part shows the distribution channel of medical preparations sold over the counter and its individual components. A particular attention is paid to the role of a medical representative who is of crucial significance within the process of sales of ethical medicines. The following part presents detailed legal regulations concerning advertisement, in relation to Rx medicines. They are: for instance, the Pharmaceutical Law of 6 September 2001, Ethical Criteria of Promotion of Medicines published by WHO and Health Minister's Order of 21 November 2008 on medical products advertising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerw A., Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, CeDeWu, Warszawa 2008.
 2. Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
 3. Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H., Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 4. Podlewski M., Znów w górę, "Gazeta Farmaceutyczna", 2010, Nr 5.
 5. Szalonka K., Marketing w aptece, Continuo, Wrocław 2005.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U.08.210.1327).
 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.04.53.533).
 8. www.mz.gov.pl
 9. www.polfarmed.pl
 10. www.stat.gov.pl
 11. www.who.int
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu