BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michna Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Metodologia wyceny wartości rynkowej marki na przykładzie metody opłat licencyjnych
Brand Valuation Methodology as Exemplified by a Method to Calculate Licence Fees
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 1, s. 30-33, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Metodologia wyceny, Wartość marki, Stopa dyskontowa, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Wycena marki
Valuation methodology, Brand value, Discount rate, Valuation of the company, Brand valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowana w artykule metoda pozwala na ustalenie wartości rynkowej marki w oparciu o przyszłe przepływy pieniężne. Wiodącą rolę w prezentowanej metodzie obok ustalenia stopy dyskonta odgrywa dokonanie szacunku wolumenu i wartości sprzedaży, które odzwierciedlają strategiczne zamierzenia firmy. Błędy w oszacowaniu przychodów ze sprzedaży prowadzą do bardzo dużych różnic w wartości szacowanej marki. Wymagana jest tu zatem szczegółowa znajomość branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz wiedza na temat konkurencyjności produktów spółki i stosunków zarówno z klientami, jak i dostawcami. (fragment tekstu)

The article presents a method to calculate licence fees used for brand valuation. The article discusses an algorithm used to calculate cash flow for ex ante evaluation. Sales volume and sales value reflect the strategic goals of a company and their evaluation is of key importance in the method presented, therefore the need for in-depth knowledge of the sector in which a given company operates is stressed, as well as knowledge about the competitiveness of its products and relationships with customers and suppliers alike. The article also discusses a method to calculate licence fees for valuated brands. Models to calculate discount rate are presented and attention is paid to the need to adjust a given model to an established cash flow. Methods to calculate residual value are also reviewed; residual value reflects the value after a given forecast period, when cash flows have stabilised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. [l] Copeland T., Kotler T., Murrin J.: Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  2. Comel B.: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Liber, Warszawa 1999.
  3. Damodaran A.: Damodaran on valuation. Security analysis for investment and Corporate Finance. John Wiley & Sons Inc., New York 1994.
  4. Kotler P.: Kotler o marketingu. Jak wykreować i opanować rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
  5. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu