BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoniec Jolanta (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Efekt organizacyjny w harmonogramowaniu jako szczególny przypadek zjawiska synergii w organizacji
Organizational Effeck in Scheduling As a Special Case of Synergy in Organization
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 1, s. 34-42, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zależności synergetyczne, Synergia, Proces produkcji, Efekt synergii
Synergistic relationships, Synergy, Production process, Synergy effect
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badania efektów synergii w organizacji, a dokładniej w harmonogramowaniu produkcji. Efekt organizacyjny jest szczególnym przypadkiem efektu synergii w odniesieniu do dziedziny organizacji. Przez efekt synergii w organizacji, rozumie się zjawisko:
 • występujące przy integracyjnym współdziałaniu wielu podmiotów,
 • występujące przy współdziałaniu szczególnego zestawu czynników,
 • kiedy efekt końcowy współdziałania jest większy, niż suma skutków wywołanych przez każdy z czynników oddzielnie.
Ażeby badać efekt synergii w harmonogramowaniu należy dokonać wyboru metody harmonogramowania. W przeprowadzonych badaniach posłużono się metodą harmonogramowania na bazie sekwencji zleceń. Należało również dokonać wyboru kryterium oceny harmonogramów. (fragment tekstu)

Synergy is the phenomenon consisting in such collaboration of various elements that their effect is bigger than a sum of effects achieved by each element separately. A special case of synergy in relation to the field of organization is organizational effect. Achieving organization effect is the point of creation existence and development of every organization. Organizational effect can also occur in production, precisely in its scheduling, which is the subject of the present paper. On the basis of the research of three organizational factors: the order of making ready products, division into transport batches and adding a post to the most heavily loaded post it was determined that the effect in scheduling occurs in about 14% cases. Several detailed hypotheses have been verified: Organizational effect expressed with shortening production cycle of a group of products as the result of independent influence of individual factors, does not depend on parameters characterising production process: time per unit labour demand and post loading. Frequency of this effect depends on a number of factors - organizational effect occurs more frequently when there are fewer factors, and lesser effects of individual factors favour the occurrence of organizational effect in they are employed simultaneously. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietrych J.: Podstawowe działania inżynierskie, [w:] Problemy projektowania, Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego, PWN, Warszawa 1977.
 2. Haken H.: Synergetics, A Workshop. Proccedings of the Internation Workshop on Synergetics at Schloss Elman, Editeby by H. Haken Springer-Verlag, Bavaria 1977.
 3. Hampden - Turner Ch.: Handworterbuch der Betriebswirtschaft, Verlag Stuttgart, 1975.
 4. Hubert J. Z.: Synergetyka i społeczeństwo, Nauka dla wszystkich nr 486, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 1997.
 5. Kotarbiński T. [w:] Pszczołowski T.: Synergia i jej miejsce w teorii organizacji, Prakseologia nr 3-4 (47-48), 1973.
 6. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 7. |7] Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 8. Piekarz H.: Synergia w strukturze organizacyjnej. Prace z zakresu organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe nr 234, Kraków 1986.
 9. Piekarz H.: Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemy wytwórczego, Akademia Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: monografie, nr 102, Kraków 1991.
 10. Wiśniewski Z.: Synergia w rozwoju wyrobów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8/96, s. 11-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu